Language
Mobile navigation Home page

Элементарные концепты педагогической психологии. Компендиум для филологов / Elementarne koncepty psychologii pedagogicznej. Kompendium dla psychologów

PLN 18.00

Elementarne koncepty psychologii pedagogicznej. Kompedium dla psychologów

Autor publikacji zapoznaje czytelnika z zagadnieniami podejmowanymi przez współczesną psychologię pedagogiczną. Jego zdaniem, psychologia pedagogiczna to subdziedzina psychologii, zajmująca się problematyką nauczania, uczenia się oraz wychowania. Z rozważań autora dowiadujemy się, iż psychologia pedagogiczna bada prawidłowości, w których kształtuje się rozwój osobowości jednostki w środowisku szkolno-wychowawczym. Rezultaty badań omawianej dyscypliny wykorzystywane są przy konstruowaniu treści kształcenia, metod, środków wspomagających proces dydaktyczny, diagnozowaniu i doskonaleniu omawianych procesów. Książka z pewnością znajdzie wielu zwolenników, którzy z racji swoich pasji i fascynacji badawczych interesują się psychologią, pedagogiką, glottodydaktyką i dyscyplinami pokrewnymi.

Write Your Own Review
You're reviewing:Элементарные концепты педагогической психологии. Компендиум для филологов / Elementarne koncepty psychologii pedagogicznej. Kompendium dla psychologów
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232-178-6-2
Number of pages 166
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up