Language
Mobile navigation Home page

Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego

PLN 51.00

Oryginalne opracowanie ponad 20 autorów różnych specjalności z zakresu hydrobiologii dotyczy jezior „wysp” i cieków wodnych „korytarzy” na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kryteria takiego podziału uwzględniają izolowane zbiorniki wodne z roślinnością „szczególnej troski” oraz drogi wymiany niektórych gatunków wzdłuż cieków wodnych. Monografia wszystkich jezior i stawów na obszarze WPN oraz cieków wodnych przepływających przez teren WPN trzema różnymi drogami zawiera ocenę najbardziej zagrożonych ekosystemów wodnych i najcenniejszych przyrodniczo dla całego WPN. Zawarto w niej również wskazania i zalecenia dotyczące ochrony niektórych z nich.

An original work of over 20 authors, specialists in various fields of lake hydrobiology concerns lakes "islands" and water flows of "corridors" in the area of the WielkopolskiPark Narodowy. The criteria of such a division take into consideration isolated water reservoirs with plants which require particularly "great care" and roads of exchange of some species along the water flows. The monograph of all the lakes and ponds in the area of the Wielkopolski Park Narodowy and of water flows which go through the park through three different routes contains an evaluation of the most endangered water ecosystems coming from roads and of the ones that are most valuable from the point of view of nature. Advice and recommendations are also included in it as to the protection of some of them.

Write Your Own Review
You're reviewing:Ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Water ecosystems of the Wielkopolski National Park
Type of publication Monografia
Edition I
Series Biologia nr 66
ISSN 0554-811X
ISBN 83-232-1016-0
Number of pages 428
Number of publishing sheets 32,00
Format [cm] 16,5 x 24.0
Type of binding paperback
Sign up