Language
Mobile navigation Home page

Dziwne kształty życia. Studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX wieku (PDF)

PLN 25.00

Na podstawie zgromadzonych materiałów dotyczących strategii pisania biografii w połowie XIX wieku, autorka opisuje warsztat ówczesnego biografa (czyli zasoby szeroko rozumianego archiwum, stosunek do źródeł, własne poglądy biografa na rolę biografistyki). Przedstawia konkretne przypadki, m.in. pierwsze biografie Antoniego Malczewskiego (Bielowski – Goszczyński – Wójcicki), prace biograficzne Lucjana Siemieńskiego i Kazimierza Władysława Wójcickiego oraz pierwsze próby biografistyki naukowej Karola Estreichera i Antoniego Małeckiego. W książce znajdują się także studia poświęcone utworom dotąd pozostającym na marginesie pamięci, jak „Dziwne życie Polaków i Polek” Michała Czajkowskiego czy romantycznym legendom biograficznym np. legendzie Camõesa.

Write Your Own Review
You're reviewing:Dziwne kształty życia. Studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX wieku (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 212
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3665-8 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236658
Number of pages 312
Sign up