Language
Mobile navigation Home page

Dzieje współczesnego świata od 1939 roku

 • In Stock: in stock
 • ISBN: 978-83-232-2088-6
 • Category: OUTLET, History
 • Year of publication: 2009
PLN 32.00

Obszerna monografia z zakresu historii powszechnej zawiera trzy części i obejmuje lata 1939–2008.Oryginalny i oparty na najnowszych badaniach obraz dziejów politycznych współczesności ma walory podręcznikowe, a zarazem stanowi pasjonującą lekturę dla czytelników – miłośników historii. Warto podkreślić, że autor zarzucił europocentryczny punkt widzenia, szeroko analizując wydarzenia w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Na tle tak rozległych zjawisk umiejętnie sytuuje dzieje Polski wykorzystywane jako przykład przy omawianiu przeszłości tej części Europy. Książkę wzbogacają przejrzyste szkice wizualizujące przebieg procesu dziejowego. Żywy język narracji oraz liczne komentarze odautorskie czynią lekturę bardzo interesującą.

 • Część pierwsza
 • W LATACH ŚWIATOWEGO KONFLIKTU 1939-1945

  • Rozdział I
  • WALKA NIEMIEC O PANOWANIE W EUROPIE W LATACH 1939-1941
   • 1. Wojna polska 1939 r.
   • 2. Radziecka ekspansja terytorialna i jej uwarunkowania v 3. Klęski aliantow w Europie: Skandynawia i Francja
   • 4. Bitwa o Anglię. Walka o Atlantyk

  • Rozdział II
  • WŁOSKO-NIEMIECKA AGRESJA W BASENIE MORZA ŚRODZIEMNEGO. PAKT TRZECH

  • Rozdział III
  • NIEMIECKI ATAK NA ZWIĄZEK RADZIECKI. SOJUSZNICY HITLERA

  • Rozdział IV
  • JAPONIA W WALCE O DALEKI WSCHOD I PACYFIK DO POŁOWY 1942 ROKU
   • 1. Wojna z Chinami. Ekspansja w Azji i na Pacyfiku
   • 2. Pod japońską okupacją

  • Rozdział V
  • OKUPANCI I OKUPOWANI
   • 1. Niemcy i Włochy. Oblicza okupacji
   • 2. Ludobojstwo w Europie
   • 3. Ruch oporu w Europie. Powstanie warszawskie

  • Rozdział VI
  • WIELKA TRÓJKA. U ŹRODEŁ NOWEGO PORZĄDKU W ŚWIECIE
   • 1. Mocarstwa sprzymierzone i ich potencjały
   • 2. Kształtowanie się koalicji i powojennego porządku
   • 3. Świat poza wojennymi zmaganiami

  • Rozdział VII
  • ZAŁAMYWANIE SIĘ EKSPANSYWNOŚCI NIEMIEC. AMERYKAŃSKA KONTROFENSYWA NA PACYFIKU

  • Rozdział VIII
  • KLĘSKI PAŃSTW "OSI"
   • 1. Radzieckie zwycięstwa na froncie wschodnim
   • 2. Alianci na kontynencie europejskim
   • 3. Japońskie klęski w Birmie i na Pacyfiku

  • Rozdział IX
  • ZAKOŃCZENIE WOJNY W EUROPIE I AZJI

 • Część druga
 • W CZASACH "ZIMNEJ WOJNY"

  • Rozdział X
  • ZWYCIĘZCY I POKONANI
   • 1. Państwa pokonane oraz traktaty pokojowe
   • 2. Dwa supermocarstwa: Związek Radziecki i USA. Kształtowanie nowego porządku w Europie i w świecie
   • 3. Powojenny kryzys i odbudowa Europy Zachodniej

  • Rozdział XI
  • NARASTANIE "ZIMNEJ WOJNY"
   • 1. Związek Radziecki i jego strefa wpływów
   • 2. "Katalizowane rewolucje" w Europie Środkowej i Wschodniej
   • 3. Spór o Niemcy. Zaostrzanie się konfliktu między Wschodem a Zachodem

  • Rozdział XII
  • NIEPODLEGŁOŚĆ I REWOLUCJA W AZJI
   • 1. Upadek brytyjskiego imperium w Azji Południowej. Powstanie niepodległych Indii, Pakistanu, Birmy i Cejlonuv 2. Walka o władzę w Chinach
   • 3. Klęska kolonializmu francuskiego w Indochinach: Wietnam, Laos i Kambodża
   • 4. Indonezja w walce o wolność. Niepodległość Filipin i Malajów

  • Rozdział XIII
  • W KRAJACH RADZIECKIEGO "IMPERIUM ZEWNĘTRZNEGO"
   • 1. Oblicza europejskiego stalinizmu
   • 2. Rozwój i umacnianie się krajow "demokracji ludowej"
   • 3. Newralgiczne punkty bloku wschodniego: Niemcy Wschodnie, Jugosławia, Albania
   • 4. Przypadek roku 1956: Polska i Węgry

  • Rozdział XIV
  • NIEPODLEGŁOŚĆ ORAZ PROBLEMY BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ
   • 1. Upadek kolonialnych władań na Bliskim Wschodzie. Utworzenie Izraela
   • 2. Antyimperialistyczne rewolucje: Iran i Egipt
   • 3. Upadek kolonializmu w krajach Maghrebu. Niepodległy byt Maroka, Algierii, Tunezji i Libii
   • 4. Konflikt izraelsko-arabski: od "wojny sześciodniowej" po intifadę
   • 5. Świat arabski i jego problemy

  • Rozdział XV
  • W WARUNKACH RADZIECKIEJ DOMINACJI
   • 1. Zależność i rozwój: kraje bloku wschodniego
   • 2. Peryferia i "rewolucje sponsorowane": Wietnam, Mongolia, KRL-D, Kuba, Nikaragua, Angola, Mozambik, Etiopia

  • MEANDRY SUPERMOCARSTWOWEJ RYWALIZACJI
   • 1. Pomiędzy konfliktem a odprężeniem
   • 2. ZSRR i USA: blaski i cienie supermocarstwowego rozwoju

  • W REGIONIE AZJI I PACYFIKU
   • 1. Chiny: trudna droga ku światowej mocarstwowości (1949-1989)
   • 2. Rozwój i konflikty Azji Południowej
   • 3. W ogniu permanentnej wojny: Indochiny w latach 1954-1989. Autorytaryzm i rozwój: Indonezja, Filipiny, Malezja, Tajlandia
   • 4. W kręgu sukcesów ekonomicznych: Japonia, Tajwan, Korea południowa, Singapur, Hongkong
   • 5. Konflikt i rewolucja: Iran i Afganistan
   • 6. Obszary dobrobytu: Australia i Nowa Zelandia. Dekolonizacja Oceanii

  • Rozdział XVIII
  • ROZWÓJ I INTEGRACJA EUROPY ZACHODNIEJ
   • 1. Różne oblicza europejskiego rozwoju
   • 2. Integracja Europy Zachodniej

  • Rozdział XIX
  • SUPERMOCARSTWA W WALCE O HEGEMONIĘ. KRES "ZIMNEJ WOJNY"
   • 1. Trudne odprężenie
   • 2. Dylematy radzieckiego rozwoju. Wzrost potęgi USA

  • Rozdział XX
  • AFRYKA: TRUDNA NIEPODLEGŁOŚĆ
   • 1. Upadek europejskich władań w Czarnej Afryce
   • 2. W poszukiwaniu niezależności i rozwoju. Ostatnie bastiony białego człowieka: Rodezja, Namibia, RPA

  • Rozdział XXI
  • AMERYKA ŁACIŃSKA: W POSZUKIWANIU DRÓG ROZWOJU

  • Rozdział XXII
  • IMPLOZJA RADZIECKIEGO IMPERIUM
   • 1. Kryzys systemu i rozpad ZSRR
   • 2. Upadek "imperium zewnętrznego". Zjednoczenie Niemiec

 • Część trzecia
 • ŚWIAT PO "ZIMNEJ WOJNIE"

  • Rozdzia. XXIII
  • W WARUNKACH AMERYKAŃSKIEJ HEGEMONII. ROSJA W NOWYCH REALIACH

  • Rozdział XXIV
  • KONFLIKT NA BA.KANACH
   • 1. Demontaż Jugosławii
   • 2. Upadek komunizmu w Albanii. Problem Kosowa i jego umiędzynarodowienie

  • Rozdział XXV
  • TRANSFORMACJE W KRAJACH BYŁEGO "IMPERIUM ZEWNĘTRZNEGO" I "WEWNĘTRZNEGO"
   • 1. Europa Środkowa i Wschodnia
   • 2. Na Zakaukaziu
   • 3. Azja Centralna

  • Rozdział XXVI
  • NOWA EUROPA
   • 1. Rozszerzenie NATO i UE. Integracja wewnętrzna UE
   • 2. "Starzy" cz.onkowie UE. Turcja i jej problemy

  • Rozdział XXVII
  • STARE I NOWE PROBLEMY BLISKOWSCHODNIE
   • 1. Konfl ikt izraelsko-arabski. Kraje muzułmańskie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
   • 2. Kwestia iracka. Tzw. wojna z terroryzmem

  • Rozdział XXVIII
  • AZJA I PACYFIK PO "ZIMNEJ WOJNIE"
   • 1. Kraje postindustrialne: Japonia, Korea Południowa, Tajwan
   • 2. Chiny i kraje ich kręgu cywilizacyjnego
   • 3. W krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
   • 4. Australia i Nowa Zelandia. Integracja regionu Azji i Pacyfiku

  • Rozdział XXIX
  • AMERYKA ŁACIŃSKA: POMIĘDZY LIBERALIZMEM A POPULIZMEM

  • Rozdział XXX
  • AFRYKA: STARE I NOWE PROBLEMY KONTYNENTU
   • 1. Kres zimnowojennych reliktów. Meandry politycznego rozwoju
   • 2. Etniczność i konflikt

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

INDEKS NAZWISK

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

Write Your Own Review
You're reviewing:Dzieje współczesnego świata od 1939 roku
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) -
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-2088-6
Number of pages 558
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up