Language
Mobile navigation Home page

Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym

Celem publikacji jest zaprezentowanie samodzielności jako zjawiska obejmującego wiele płaszczyzn funkcjonowania dziecka - od samoobsługi poprzez samodzielność w sytuacjach zadaniowych, niezależność w kontaktach społecznych, po umiejętność kierowania własnymi emocjami. Drugim zasadniczym zadaniem jest pokazanie zmian rozwojowych samodzielności dziecka w okresie przedszkolnym.Osiągnięcia dziecka przedszkolnego w tym zakresie są podstawowym warunkiem koniecznym dla rozwoju wielu innych sfer osobowości, np. sfery motywacji, sfery wolicjonalnej, adekwatnego obrazu własnej osoby itp.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zabrudzenia, wgniecenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

Write Your Own Review
You're reviewing:Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 130
ISBN 83-232-1619-3
Number of pages 128
Sign up