Language
Mobile navigation Home page

Dymorfizm płciowy południowoafrykańskich australopiteków

PLN 15.00

The aim of this research was to determine the degree and pattern of sexual dimorphism in the South African Plio-Pleistocene hominids - the australopithecines - and to relate these to extant African apes (of known sex, behavior and ecology) in order to make suggestions about aspects of social behavior of these early hominids. The results are based on metrical analyses of craniofacial and dental remains. The magnitude of sexual dimorphism was evaluated by various statistical methods, based on assessing parameters of distribution of variables. This work reveals that the South African "robust" australopithecines possessed a combination of small canine size dimorphism and increased (almost gorilla-like) level of facial dimorphism. It is argued here, however, that Australopithecus robustus lived in multimale/multifemale groups, rather than in the single male harem groups of today's gorillas.

 • PODZIĘKOWANIA
 • 1. WSTĘP
  • 1.1. Południowoafrykańskie australopiteki. Wprowadzenie
  • 1.2. Dymorfizm płciowy
  • 1.3. Cele pracy
 • 2. MATERIAŁY
  • 2.1. Charakterystyka materiału kopalnego
  • 2.1.1 Stanowiska i osobniki Australopithecus africanus
  • 2.1.2. Stanowiska i osobniki Australopithecus robustus
  • 2.2. Materiał porównawczy
  • 2.3. Zestaw pomiarów
 • 3. METODY
  • 3.1. Wybór wskaźnika dymorfizmu
  • 3.2. Ocena dymorfizmu na materiale kopalnym. Charakterystyka metod
  • 3.3. Trafność wyboru metody szacowania dymorfizmu. "Dobroć metody"
  • 3.4. Wzorce zmienności i dymorfizmu. Statystyka rang
  • 3.5. Analiza skupień
 • 4. ROZMIARY I WZÓR DYMORFIZMU MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH
  • 4.1. Dymorfizm uzębienia
  • 4.1.1. Podstawowe charakterystyki statystyczne
  • 4.1.2. Rozmiary dymorfizmu płciowego
  • 4.2. Dymorfizm czaszki
  • 4.2.1. Podstawowe charakterystyki statystyczne
  • 4.2.2. Rozmiary dymorfizmu płciowego
  • 4.3. "Dobroć" metody szacowania dymorfizmu
  • 4.3.1. Dymorfizm płciowy pomiarów zębów
  • 4.3.2. Dymorfizm płciowy pomiarów czaszki
  • 4.3.3. Dziewiętnaście wybranych cech czaszki
  • 4.4. Wzorce zmienności i dymorfizmu płciowego małp
  • 4.4.1. Profile cech zębów
  • 4.4.2. Profile cech czaszki
 • 5. ZMIENNOŚĆ MIĘDZYGATUNKOWA HOMINIDÓW
  • 5.1. Analiza zębów Australopithecus africanus i A. robustus
  • 5.2. Analiza czaszek australopiteków
  • 5.3. Wzorce zmienności
  • 5.3.1. Profile cech zębów
  • 5.3.2. Profile cech czaszki
 • 6. DYMORFIZM PŁCIOWY AUSTRALOPITEKÓW
  • 6.1. Szacowanie dymorfizmu australopiteków na podstawie zębów
  • 6.1.1. Zmienność i rozkłady
  • 6.1.2. Oszacowany dymorfizm płciowy
  • 6.1.3. Profile zmienności i dymorfizmu zębów australopiteków na tle małp
  • 6.2. Szacowanie dymorfizmu australopiteków na podstawie czaszki
  • 6.2.1. Oszacowany dymorfizm płciowy
  • 6.2.2. Profile zmienności i dymorfizmu czaszek australopiteków na tle małp
  • 6.2.3. Korelacja i szacowanie wskaźnika dymorfizmu ze współczynnika zmienności
  • 6.3.1. Procedury i materiały
  • 6.3.2. Wyniki analizy skupień w odniesieniu do małp
  • 6.3.3. Wyniki analizy skupień w odniesieniu do Australopithecus robustus
  • 6.3. Grupowanie według płci metodą analizy skupień
  • 6.4. Konfrontacja i dyskusja wyników
 • 7. EKOLOGICZNO-SPOŁECZNE IMPLIKACJE DYMORFIZMU AUSTRALOPITEKÓW
  • 7.1. Dyskusja na temat rozmiarów dymorfizmu
  • 7.2. Dymorfizm płciowy i jego ekologiczne uwarunkowania
  • 7.3. System kojarzeń a dymorfizm płciowy
  • 7.3.1. Haremy i opóźnione dojrzewanie samców Australopithecus robustus. Koncepcja Lockwooda
  • 7.3.2. Wnioskowanie na temat zachowań australopiteków
 • 8. PODSUMOWANIE

ANEKSY

1. Ryciny uzupełniające do rozdziału 4
2. Materiały porównawcze (goryle i szympansy)

PIŚMIENNICTWO

SEXUAL DIMORPHISM IN THE SOUTH AFRICAN AUSTRALOPITHECINES (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Dymorfizm płciowy południowoafrykańskich australopiteków
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Sexual Dimorphism in the South African Australopithecines
Type of publication monografia
Edition I
Series Antropologia nr 25
ISSN 0137-1460
ISBN 978-83-232-2011-4
Number of pages 244
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 21, 0
Type of binding paperback
Sign up