Language
Mobile navigation Home page

Dydaktyka chemii

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 83-232-1109-4
  • Category: Chemistry
  • Year of publication: 2002

Nowoczesny podręcznik akademicki adresowany głównie do studentów chemii i ochrony środowiska uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych. Może też zainteresować fizyków i biologów, a także służyć nauczycielom pragnącym doskonalić swą wiedzę. Autorzy omawiają aspekty dydaktyki chemii w kontekście nauk pedagogicznych, cele i metody nauczania oraz organizację procesu kształcenia. Szeroko rozpatrywane są zagadnienia metodyczne, problemy związane ze sprawdzaniem osiągnięć uczniów, rozważane jest stosowanie środków dydaktycznych z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć. Kompendium uzupełnia zestaw pytań problemowych, wykaz literatury oraz słownik podstawowych terminów dydaktycznych. Książka bogato ilustrowana, wydana w atrakcyjnej szacie graficznej.

Uwaga! Ostatni egz. outletowe - zagniecenia na okładce, drobne uszkodzenia i zabrudzenia na okładkach i grzbietach!

This new handbook is addressed mainly to students of chemistry, environmental protection of universities and teacher training college s. It may also be of interest to physicists and biologists as well as taechers who want to Improve their knowledge of the subject. The authors discuss aspects of teaching chemistry in the context of pedagogical sciences as well as goals and methods of teaching and the organisation of the teaching process. Methodological issues are broadly discussed as well as problems of achievement testing; there are also considerations of teaching aids including the most modern ones. This compendium also contains a set of problem questions, bibliography and vocabulary of terms in the field of teaching. The book has many illustrations and an attractive cover.

Write Your Own Review
You're reviewing:Dydaktyka chemii
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Teaching chemistry
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition II (popr. i uzup.)
ISBN 83-232-1109-4
Number of pages 757
Number of publishing sheets 53,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up