Language
Mobile navigation Home page

Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy

PLN 32.00
Digital version
Platform: ibuk.pl

Autorzy zbioru analizują ważny problem społeczny, który zawiera się w pytaniu: Jak ludzie starzy mogą sobie radzić w dzisiejszym ponowoczesnym społeczeństwie i jak społeczeństwo może sobie radzić z populacją ludzi starych? Odpowiedź wymaga oglądu sytuacji ludzi starych z różnych punktów widzenia. Próbę takiego oglądu podjęli autorzy tomu.

Ageing and the old age may change everything or nothing in an adult person's life. It mainly depends on this person's health, occupation and the way he or she is perceived by other people. These days, the old age is no longer an honour, and it becomes a disadvantage. Often, it has to prove that it is not worse than the adulthood. On the one hand, it seems to be good because it stimulates the adults who enter a later stage of their life to be active, on the other hand, however, a persistent compulsion is associated with keeping pace and commitments of the earlier stages of development. The education should not be passive towards these phenomena, all the more if the old age, and preparing to it, is treated as a kind of developmental challenge for an adult person. This book is a good example of showing interest in the problems of an elderly person within the field of andragogics and social gerontology. It includes papers written by specialists in various aspects of ageing, who decided to discuss the relations between the adulthood and the old age, and to answer the questions about the expectations, joys and dilemmas that emerge along with the changing adulthood of a human being.

Wprowadzenie

Słowo od redaktora naukowego

CZĘŚĆ I. DOROSŁOŚĆ I STAROŚĆ - GŁÓWNA PROBLEMATYKA


OLGA CZERNIĄWSKA
Style życia na emeryturze

JANUSZ GAJDA
Kult ciała i młodości a starość i godne starzenie się

STANISŁAW KACZOR
Potrzeby ludzi wcześniej urodzonych i możliwości ich zaspokajania

KAZIMIERZ DOBRZAŃSKI
Funkcjonowanie ludzi starszych w warunkach lokalnych. Przyczynek do problemu

DZIERŻYMIR jANKOWSKl
Znaczenie pracy nad swoim rozwojem w okresie późnej dorosłości

CZĘŚĆ II. PRZYGOTOWANIE (SIĘ) DO PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI


ELŻBIETA DUBAS
"Istnieją dwa sposoby starzenia się: piękny i brzydki" (Stefan Szuman). Uroda życia przedmiotem badań andragogiki i gerontologii

ALEKSANDER KOBYLAREK
O wychowanie do starości

KATARZYNA UZAR
Wymiar duchowy człowieka wyzwaniem edukacyjnym starości

IWONA MANDRZEJEWSKA-SMÓL
Okres aktywności zawodowej a styl życia osób w wieku senioralnym po ich przejściu na emeryturę

CZĘŚĆ III. PERCEPCJA SPOŁECZNA STARZENIA SIĘ I STAROŚCI


KS. PlOTR OSTAŃSKl
Biblijna perspektywa starości

JOANNA B. HAŁAJ
Przeciwko stereotypowemu postrzeganiu ludzi późnej dorosłości

WINCENTY WRZEŚNIEWSKI
Problematyka starości w podręcznikach i programach nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym

ANETA MAC
Obraz babci w oczach dorastającej młodzieży

MARTA GRZEŚKO, ŁUKASZ RATAJCZAK
Wizerunek własnej starości w opiniach i postulatach młodzieży akademickiej

CZĘŚĆ IV. SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY STAROŚCI


TOMASZ OŻÓG
M.T. Cycerona apologia starości

MAŁGORZATA STRZELEC
Potrzeby osób w podeszłym wieku w nauczaniu Jana Pawła II

JUSTYNA DERĘGOWSKA
Postrzeganie starości i odchodzenia we współczesnym świecie

ALDONA MOLESZTAK
Badania nad wybranymi aspektami zadowolenia z życia społecznego osób starszych w Polsce i w Niemczech

BEATA KRZESIŃSKA-ŻACH
Jakość życia w starości, czyli style życia mieszkańców domu pomocy społecznej

CZĘŚĆ V. TRUDNOŚCI I DYLEMATY JESIENI ŻYCIA


ASTRID TOKAJ
Krótka refleksja nad samotną i osamotnioną starością

ARTUR FABIŚ, ARKADIUSZ WĄSIŃSKI
Opiekun osób starszych - więcej frustracji niż satysfakcji

MAŁGORZATA ROSALSKA
Wsparcie dla pomagających. Problem wypalenia u osób zajmujących się seniorami

URSZULA KLUCZYŃSKA
Czy starość ma płeć? Społeczny konstrukt mężczyzny starego w świetle literatury zachodniej

KATARZYNA PAWELCZAK
Nierozstrzygnięte dylematy starzejących się rodziców dorosłego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

CZĘŚĆ VI. POTENCJAŁ PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI


JOLANTA TWARDOWSKA-RAJEWSKA
Neurofizjologiczne podstawy uczenia się w okresie starości

JOANNA WAWRZYNIAK
Aktywność edukacyjna jako styl życia w starości (i na emeryturze)

RYSZARD KAŁAMARZ
Uczestnictwo ludzi starszych w kulturze

ELŻBIETA KUREK
Czas wolny. Refleksje gerontologiczne

RENATA KONIECZNA-WOŹNIAK
Zaangażowanie ludzi starszych w przekaz międzypokoleniowy

Noty o autorach

Adulthood towards the Old Age. Expectations - Joys - Dilemmas. From the Introduction by Prof. Dr. Józef Skrzypczak

Adulthood towards the Old Age. Expectations - Joys - Dilemmas (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Adulthood towards the Old Age. Expectations - Joys - Dilemmas
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedegogika nr 146
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-1960-6
Number of pages 324
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up