Language
Mobile navigation Home page

Doktorat. Konteksty akademickie i społeczno-kulturowe

PLN 28.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

W książce przedstawiono – umieszczając w wielu kontekstach – zagadnienia dotyczące doktoratów i studiów doktoranckich. Scharakteryzowano w niej ich społeczne znaczenie, biorąc pod uwagę społeczną wartość oraz wyjaśniono utrzymującą się popularność. Publikacja ma uporządkowaną strukturę, składającą się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym i drugim rozdziale dokonano rekonstrukcji pojęcia doktoratu, rozpoczynając od jego historii, a następnie przechodząc do możliwych sposobów rozumienia i postrzegania; wzięto pod uwagę typy, rodzaje doktoratu i różne jego ujęcia. Trzeci rozdział został poświęcony rytuałom związanym z przyznawaniem doktoratów. Skupiono się w nim na immatrykulacji rozumianej jako rytuał akademicki oraz społecznym znaczeniu rytuałów i symboli akademickich, jak również charakterze i przebiegu obrony pracy doktorskiej. W kolejnym, czwartym rozdziale opisano rolę doktoratu, stanowiącego niejednokrotnie świadomy i przemyślany punkt zwrotny w karierze zarówno akademickiej, jak i pozaakademickiej i/lub w wymiarze stricte prywatnym. W rozdziale piątym dokonano syntetycznej analizy przeobrażeń współczesnego uniwersytetu. Poruszono w nim kwestię komercjalizacji procesu nabywania wiedzy, którą obserwujemy współcześnie. Ponadto zaprezentowano aktualne ujęcia badań oraz kariery naukowej, jak również odniesiono się do zagadnienia inflacji dyplomu (m.in. w kontekście teorii kredencjałów). W książce tej – w rozdziale szóstym – zarysowano także wybrane konteksty dostępu do doktoratu. Dokonano w niej analizy uczestnictwa kobiet w studiach doktoranckich, jak również określono możliwości realizowania ambicji naukowych przez obcokrajowców. W ostatnim rozdziale zaprezentowano psychospołeczne aspekty pisania doktoratu, rozpoczynając od sposobów selekcjonowania kandydatów na studia doktoranckie. Odniesiono się w nim do różnorodnych kwestii, począwszy od wyboru tematu pracy doktorskiej, przez seminaria doktorskie, zagadnienie tutoringu i mentoringu w ramach studiów doktoranckich, miejsce i znaczenie osoby promotora w procesie tworzenia dysertacji oraz prowadzenia badań naukowych (również w kontekście zjawiska wskaźnikowania i wszechobecnej walki o punkty), a skończywszy na problemach i sytuacjach trudnych występujących w trakcie tworzenia dysertacji, m.in. izolacji w przestrzeni akademickiej.

Wstęp

Rozdział 1. Doktorat w kontekście historycznym

Rozdział 2. Doktorat – terminologia, definicje, ujęcia
Definicje i różnice znaczeniowe
Rodzaje doktoratów

Rozdział 3. Rytuały dotyczące doktoratu
Immatrykulacja jako rytuał akademicki
Społeczne znaczenie rytuałów i symboli akademickich
Obrona doktoratu

Rozdział 4. Doktorat jako punkt zwrotny w karierze

Rozdział 5. Doktorat na tle przemian współczesnego uniwersytetu
Uniwersytet w XXI w.
Zjawisko inflacji doktoratów
Inwestycja w kadry a jakość uniwersytetu

Rozdział 6. Dostęp do doktoratu – wybrane konteksty
Kobiety i mężczyźni
Studenci zagraniczni

Rozdział 7. Psychospołeczne aspekty pisania doktoratu

Zakończenie

Bibliografia

Summary (The Doctorate. Academic and Socio-Cultural Contexts)

Write Your Own Review
You're reviewing:Doktorat. Konteksty akademickie i społeczno-kulturowe
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) The Doctorate. Academic and Socio-cultural Contexts
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 349
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4010-5
DOI 10.14746/amup.9788323240112
Number of pages 181
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up