Language
Mobile navigation Home page

Die morphologische Struktur der Verben in alt- und neugermanischen Sprachen. Eine vergleichende Untersuchung vom Gotischen bis zum Frühneuhochdeutschen

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-3254-4
  • Category: German Philology
  • Year of publication: 2017

W monografii opisano strukturę syntetycznych form czasownikowych, tj. ich dystynktywne, kodujące różne informacje gramatyczne części składowe wraz z jej rozwojem od gockiego, który najlepiej dokumentuje stan ogólnogermański, poprzez etapy staro- oraz średnio-wysoko-niemiecki, aż do etapu wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego. Szczególną uwagę poświęcono przy tym wskaźnikom kategorii liczby i/lub osoby, nie ograniczając się przy tym tradycyjnie do tzw. końcówek, lecz poszerzając perspektywę o alternacje zachodzące w korzeniu czy rdzeniu czasownika, których natężenie zależy od etapu rozwoju języka niemieckiego. Głównym celem pracy jest precyzyjny opis i przejrzyste przedstawienie rozwoju elementów fleksyjnych wraz z ich statusem (wskaźnik liczby i/lub osoby). Niemniej istotna jest próba osiągnięcia spójności w obszarze terminologicznym ze względu na dużą rozbieżność nomenklatury w fachowej literaturze odnośnej. Podział form czasownikowych bazuje zasadniczo na innowacyjnym modelu analizy lingwistycznej Józefa Darskiego (1987, 2004, 2010), jednakże ze względu na jego synchroniczny charakter w ramach pracy zostaje zaadaptowany do badań diachronicznych.

Inhaltsverzeichnis
(Size: 90.3 KB)
Vorwort
(Size: 63.8 KB)
Summary, streszczenie
(Size: 132.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Die morphologische Struktur der Verben in alt- und neugermanischen Sprachen. Eine vergleichende Untersuchung vom Gotischen bis zum Frühneuhochdeutschen
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Morphological structure of verbs in Old and New Germanic languages. A comparative study from Gothic to Early-New-High German
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Germańska nr 60
ISSN 0554-8152
ISBN 978-83-232-3254-4
Number of pages 244
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up