Language
Mobile navigation Home page

Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego

PLN 20.00

Autorka przyjmuje jako punkt wyjścia klasyfikację literatury o Dostojewskim autorstwa wybitnego współczesnego znawcy rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej Igora Jewłampijewa. Głównym przedmiotem badań są wielkie powieści pisarza oraz publicystyka i epistolografia. Centralnym w tym kontekście zagadnieniem twórczości Dostojewskiego jest relacja człowiek-Bóg. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej (Związek sztuki i religii w twórczości Dostojewskiego) autorka określa specyfikę i oryginalność dzieła literackiego Dostojewskiego, jego szczególną formę artystyczną; w drugiej (Relacja Bóg-człowiek w twórczości Dostojewskiego) bada treści tego dzieła, a zwłaszcza centralne zagadnienie "zmagań" człowieka z Bogiem. W swoich rozważaniach autorka uwzględnia wszystkie polskie prace o Dostojewskim oraz liczne obcojęzyczne, w tym najnowszą literaturę rosyjską poświęconą Dostojewskiemu.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

 • Wstęp

 • Część Pierwsza
 • ZWIĄZEK SZTUKI I RELIGII W TWÓRCZOŚCI FIODORA M. DOSTOJEWSKIEGO

 • Rozdział 1. Refleksja estetyczna i estetyka dzieł F.M. Dostojewskiego
  • 1.1. Metafizyka ugruntowana w estetyce
  • 1.2. Pytanie o istotę piękna
  • 1.3. Rozważania wokół problemu sztuki i jej powołania
  • 1.4. "Realizm w wyższym sensie"
  • 1.5. Dysonansowość kultury
  • 1.6. Estetyka dysonansu
  • 1.7. "Trzeci" w dialogu - Michaiła Bachtina koncepcja poetyki dzieł Dostojewskiego

 • Rozdział 2. Ikonograficzna wizja świata w twórczości F.M. Dostojewskiego
  • 2.1. Znaczenie i treść ikony w tradycji Kościoła Wschodniego. Podstawy teologiczne
   • 2.1.1. Dogmatyczne podstawy ikony
   • 2.1.2. Akt kontemplacji ikony
   • 2.1.3. Idea "odzwierciedlenia praprzyczyny" Pseudo-Dionizego Areopagity
   • 2.1.4. Symbol w przedstawieniach ikonograficznych
   • 2.1.5. Podstawowe zasady ikonopisarstwa
  • 2.2. Relacja między językiem ikony a językiem powieści Dostojewskiego
   • 2.2.1. Instrumentarium porównań intersemiotycznych
   • 2.2.2. Ograniczenia metody semiotycznej
   • 2.2.3. Teologia ikony, hermeneutyka i fenomenologia jako metody uzupełniające
  • 2.3. Przedstawienia ikonograficzne a kreacja świata w powieściach F.M. Dostojewskiego
   • 2.3.1. Fizyczna obecność ikony w dziele Dostojewskiego
    • 2.3.1.1. Dziewczyna z obrazem
    • 2.3.1.2. "Dwie połówki" Wiersiłowa
    • 2.3.1.3. Rewolucjoniści - obrazoburcy
  • 2.3.2. Ikonograficzna wizja świata
    • 2.3.2.1. Sąd Ostateczny
    • 2.3.2.2. Zstąpienie do Otchłani
   • 2.3.3. Ikonograficzna kreacja postaci
    • 2.3.3.1. "Cicha Sonia"
    • 2.3.3.2. "Maska" Stawrogina

 • Część Druga
 • RELACJA BÓG - CZŁOWIEK W TWÓRCZOŚCI F.M. DOSTOJEWSKIEGO

 • Rozdział 1. Człowiek tematem twórczości Fiodora M. Dostojewskiego
  • 1.1. Dusza ludzka jako przedmiot opisu literackiego
  • 1.2. Krytyka pozytywistycznego modelu człowieka
  • 1.3. Podstawy antropologii prawosławnej

 • Rozdział 2. Poznanie Boga w porządku rozumu i wiary
  • 2.1. Teologia i mistyka
  • 2.2. Granice rozumu
   • 2.2.1. Rozum Euklidesowy
   • 2.2.2. Czekając na cud
   • 2.2.3. Wiedza jako grzech
   • 2.2.4. "Człowiek podziemny" - od filozofii tragedii ku filozofii nadziei

 • Rozdział 3. "Kardiocentryczna" koncepcja człowieka w twórczości F.M. Dostojewskiego
  • 3.1. Serce jako centrum życia duchowego
  • 3.2. Serce polem walki Boga z diabłem
  • 3.3. Głos serca i sumienie
  • 3.4. Spowiedź serca
  • 3.5. Pozycja Boga w sytuacji spowiedniczej
  • 3.6. "Królestwo Boże" - doświadczenie i wyobrażenie

 • Rozdział 4. Człowiek przemieniony
  • 4.1. Pośrednik na drodze ku Bogu
   • 4.1.1. Postać Sofii
   • 4.1.2. Dziecko
  • 4.2. Cud nawrócenia
   • 4.2.1. Doświadczenie mistyczne i życie mistyczne w tradycji Kościoła Wschodniego
   • 4.2.2. Cechy doświadczenia mistycznego
   • 4.2.3. Cud nawrócenia w powieściach F.M. Dostojewskiego

 • Zakończenie

 • Bibliografia

 • The transfigured man. Fyodor M. Dostoevsky and the tradition of the Orthodox Church (Summary)
Write Your Own Review
You're reviewing:Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-1987-3
Number of pages 239
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up