Language
Mobile navigation Home page

Człowiek i Społeczeństwo, XXVIII, Bariery rozwoju polskich uczelni

Open Access Open Access
PLN 19.00

„Człowiek i Społeczeństwo” to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Koncentruje się ono na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków tworzących Wydział Nauk Społecznych UAM, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

„Człowiek i Społeczeństwo” is an academic journal of the Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, published in both paper and on-line versions. It focuses both on the issues of the individual and communities in the context of contemporary culture. A distinctive feature of the Journal is its interdisciplinary approach incorporating the application of different methods and theories characteristic of separate disciplines taught at the AMU Faculty of Social Sciences, i.e. cognitive science, cultural studies, philosophy, psychology and sociology. The aim of the journal is to break down the walls separating academic disciplines, to integrate research in the field of social sciences, and indicate new research areas that require an interdisciplinary approach. By initiating discussions, the journal also aims to work out new dimensions and viewpoints on issues that have been the subjects of interest for separate social sciences, whilst at the same time contributing to the development of the latter.

Wprowadzenie (ZBIGNIEW DROZDOWICZ)

MICHAŁ IWASZKIEWICZ
Tradycja i nowoczesność polskich uczelni - aspekty kryzysu rozwojowego

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Zadania dla polskich uczelni i polskich uczonych

ZBIGNIEW STACHOWSKI
Akademicki etos i pieniądze

GRZEGORZ DZIAMSKI
Akademia przeciw akademizmowi. Uwagi o szkolnictwie artystycznym

SŁAWOMIR SZTAJER
Nowy model studiów doktoranckich

KATARZYNA BOCHEŃSKA
Niedostrzegane i bagatelizowane kompetencje. Studia wyższe a rynek pracy

AGNIESZKA WOCH-JUCHACZ
Polskie uczelnie wobec Procesu Bolońskiego

MAREK KWIECIEŃ
Religioznawstwo w strukturach polskich uczelni

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Akademickie "rozmówki". Poradnik dla adeptów uniwersyteckiego życia

Write Your Own Review
You're reviewing:Człowiek i Społeczeństwo, XXVIII, Bariery rozwoju polskich uczelni
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 0239-3271
ISBN 83-232-1350-X
DOI 10.14746/cis
Number of pages 159
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up