Language
Mobile navigation Home page

Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIV Etyczne aspekty badań społecznych

Open Access Open Access
PLN 30.00

In 1975 Social Sciences Faculty was established as a new structural element dealing with social research within Adam Mickiewicz University. This 24th volume of the journal is a complimentary section connected with the 25th volume dedicated to celebrate 30th anniversary of Faculty's functioning. In both 24th and 25th volumes we are trying to emphasize the importance of role modeling performed by faculty members. What connects 'both volumes is a certain type of thinking about science. 24th volume is especially dedicated to one of the most important issues related to social research and its presence in cultural reality: to the ethic aspects of conducting research. Basic problem analyzed here is connected with the question: Should social research be controlled and regulated, not only by applicable to the science cognitive norms and methodological rules, but also by specific ethic norms. Moreover: The 24th volume should those ethic norms concern: the subject of the research, research methods etc? If this is the case, are such ethic norms related to specificity of social research as such? Another issue examined here is a question: Is it possible to follow in the process of constructing scientific knowledge, both: epistemological rules and ethic values at the same time? Another question to be addressed: do more "human" (closely related to moral and ethic values) social sciences, still deserve to be called science?

Wprowadzenie (KRYSTYNA ZAMIARA)

30 lat Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(JAN GRAD)

I. ETYKA A NAUKI SPOŁECZNE

RYSZARD WIŚNIEWSKI
O trudnościach wpływania etyki na moralność, czyli o różnych wymiarach i granicach absolutyzacji i deabsolutyzacji etyki

HALINA PROMIEŃSKA
Etyka jako "organon" badań naukowych XXI wieku

JAN WAWRZYNIAK
Aksjologiczność i etyczność nauk społecznych

II. ŚRODOWISKO AKADEMICKIE A ETYKA

ZBIGNIEW KWIECIŃSKI
Epidemie społeczne w środowisku akademickim

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Czy uczonemu potrzebna jest odwaga?

III. PRZEDMIOT BADAŃ SPOŁECZNYCH A ETYKA

ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ
Etyka w administracji i biznesie - przedsiębiorczość czy legalizm?

JACEK SÓJKA
Problem możliwości etycznej refleksji nad gospodarką

JACEK SOBCZAK
Dylematy etyki dziennikarskiej

ŁUKASZ OSTROWSKI
Badanie ksenofobii jako dylemat etyczny

IV. ETYCZNY WYMIAR PROCEDUR BADAWCZYCH

JERZY BRZEZIŃSKI
Testowy pomiar inteligencji i ilorazu inteligencji (IQ). O etycznych konsekwencjach respektowania standardów naukowych dla psychologicznej praktyki diagnostycznej

EWA NOWICKA
Przyjaźń jako narzędzie pracy antropologa. Wątpliwości etyczne

MICHAŁ W. KOWALSKI
Czy w badaniach jakościowych wybory metodologiczne są problemem etycznym?

MONIKA STEC
Ironia antropologiczna, etnocentryzm i inne etyczne aspekty badań terenowych według Clifforda Geertza

DOMINIKA CZAJKOWSKA, SŁAWOMIR HINC
Etyka i dobre obyczaje w wywiadzie naukowym

Informacja o Autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Człowiek i Społeczeństwo, tom XXIV Etyczne aspekty badań społecznych
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Ethic aspects of social research
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0239-3271
ISBN 83-232-1626-6
DOI 10.14746/cis
Number of pages 250
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up