Language
Mobile navigation Home page

Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne

Open Access
PLN 2.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Jednym z bardzo ważnych zastosowań komputerów jest wspomaganie prac badawczych w naukach empirycznych. Współcześnie rolę komputera w naukach empirycznych podzielić można na: analityczną, syntetyczną i prezentacyjną. W pierwszej grupie komputer połączony jest bezpośrednio z przyrządem pomiarowym i służy głównie do gromadzenia oraz analizy danych empirycznych napływających z układu eksperymentalnego. W drugiej grupie zastosowań komputer nie jest już bezpośrednio połączony z zestawem eksperymentalnym, a służy głównie do opracowywania zgromadzonych wcześniej danych empirycznych. Kolejną ważną klasą zastosowań komputerów jest prezentacja przetwarzanych danych empirycznych i otrzymanych wyników analiz numerycznych. Celem książki jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: Czy zastosowanie komputera w naukach empirycznych wyznacza nowy, komputerowy styl badań naukowych? Czy komputer zrewolucjonizował badania eksperymentalne? Punktem odniesienia do prowadzonych w monografii analiz będzie filozofia nowego eksperymentalizmu Hackinga, koncepcja stylu myślowego Flecka oraz stylu badań naukowych Crombiego i jego późniejsze modyfikacje, a także cztery różne koncepcje rewolucji naukowej: Kuhna, Cohena, Hackinga i Shapina.

The main objective of this book is to provide answers to two fundamental questions from the field of philosophical reflection on science and its development. Firstly, if the use of computer in empirical studies has created a brand new computer style of scientific research; secondly, whether computer has revolutionized experimental studies. When providing the answers, monograph refer to the well-known concepts of thought developed by Ludwik Fleck, the style of scientific research by Alistair Cameron Crombie and its further modifications, as much as to several concepts of scientific revolutions (by Thomas Samuel Kuhn, Bernard Cohen and Steven Shapin).


Write Your Own Review
You're reviewing:Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne
Detailed information
Publication Version printed, e-book, open access
Title (EN) The digital revolution in experimental research. Methodological and philosophical study
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 114
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-2558-4
Number of pages 170
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up