Language
Mobile navigation Home page

Chiny. Zarys kultury

PLN 48.00

– Najtrafniejsza Szata Edytorska (Wrocław, Targi Książki Naukowej)
– Nominacja do Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
– Medal za Najlepszy Podręcznik Akademicki (Kraków, Targi Książki 2004)
– Główna Nagroda "ATENA 2004" i puchar Ministra Edukacji Narodowej

Wszechstronne studium poświęcone historii kultury chińskiej, wykorzystuje wiele publikacji europejskich podróżników, misjonarzy, myślicieli, często nawet tłumaczonych na polski w przeszłości. Z perspektywy czasu mają one dodatkowy walor: ukazują ewolucję wiedzy Europejczyków na temat kultury Chin. Autor ze swadą i przejrzystością omawia zawiłe kwestie dotyczące zupełnie odmiennego kręgu kulturowego. Przedstawia kilka tysięcy lat udokumentowanej historii kultury chińskiej i zmieniającego się społeczeństwa, a na tej kanwie kwestie tak różnorodne, jak: pismo, wierzenia, medycyna, kuchnia, literatura, malarstwo, ceramika, ogrody, nekropolie, świątynie czy Wielki Mur Chiński. Książka oparta na bogatej bazie źródłowej, napisana niezwykle przystępnie i interesująco, z pewnością zaciekawi szerokie grono czytelników.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

A comprehensive study of the history of Chinese culture, uses many publications of European travellers, missionaries, thinkers, often translated even into Polish in the past. From the time perspective, they have an added value: they show an evolution of the knowledge of the Chinese culture amongst Europeans. In a fluent and lucid style the author discusses complicated problems of a totally different cultural circle. He presents several thousand years of documented history of Chinese culture and the changing society, and on its basis such varied issues as: writing, beliefs, medicine, cuisine, literature, painting, ceramics, gardens, necropolises, temples or the Great Wall in China. The book is based on rich source materials, is written in an unusually accessible and interesting manner, and will be interesting to a wide circle of readers.

Write Your Own Review
You're reviewing:Chiny. Zarys kultury
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) China. On outline history of culture
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1272-4
Number of pages 376
Number of publishing sheets 34,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up