Language
Mobile navigation Home page

Children in the postmodern world. Culture - media - social inequality

PLN 38.00

Tom składa się z 23 tekstów o tematyce związanej z funkcjonowaniem i edukacją współczesnego dziecka skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców pracujących z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorzy analizują sytuację dziecka w kontekście społecznym, kulturowym oraz ekspansywnych multimediów, próbując odpowiedzieć na pytania: czym jest dzieciństwo we współczesnym świecie? W jaki sposób dzieci działają w świecie? W jakim stopniu odnajdują się w świecie mediów i w rzeczywistości wielokulturowej? Jak przebiega dzieciństwo w sytuacji narastających nierówności społecznych? W książce postawiono szereg tez wzbudzających refleksję nad własną pracą, a także przedstawiono interesujące przykłady rozwiązań pedagogicznych.

The book is addressed to a wide range of professionals interested in children's education. It presents a selection of 23 texts on the education of contemporary children. The situation of children is analyzed in a social and cultural context as well as in relation to media expansion. The authors attempt to answer the following questions: What is childhood today? How do children act in the world? How do children find themselves in the media and a multicultural reality? What happens to childhood in a situation of growing social inequality? The book also puts forward some hypotheses that encourage readers to reflect on their work and provides interesting examples of educational practice.

Write Your Own Review
You're reviewing:Children in the postmodern world. Culture - media - social inequality
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 202
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2634-5
Number of pages 388
Number of publishing sheets 24,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up