Language
Mobile navigation Home page

Changing Citizenship

PLN 18.00

This book has been inspired by the international conference on Adult Learning and Active Democratic Citizenship organized under the scholarly leadership of Ewa Solarczyk-Ambrozik and a team of staff members of the Continuous Education Section of the Department of Education, Adam Mickiewicz University, who worked in cooperation with the European Society for Research on the Education of Adults and, in particular, with John Field and Michal Bron. The event took place in September 1999 in Poznań. All of the presentations were reports on empirical studies carried out by their authors. This was in line with the event's aim of describing and assessing the status of studies on democratic citizenship carried out in diverse national, cultural and institutional contexts. A study of the highly diverse features of active citizenship provides an indication of the changes in this area. Such changes are precisely the topic of this publication.

Książka została zainspirowana przez międzynarodową konferencję na temat Adult Learning and Active Democratic Citizenship (Uczenie się dorosłych i aktywne demokratyczne obywatelstwo) zorganizowana pod naukowym kierownictwem Ewy-Solarczyk-Ambrozik i zespół pracowników Zakładu Kształcenia Ustawicznego Wydziału Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza, którzy działali we współpracy z The European Society for Research on the Education of Adults and szczególnie z Johnem Fieldem i Michałem Bronem. Konferencja odbyła się w Poznaniu we wrześniu 1999 roku. Wszystkie prezentacje były sprawozdaniami z badań empirycznych przeprowadzonych przez autorów. Było to zgodne z celem konferencji, którym było opisanie i ocenienie statusu studiów na temat demokratycznego obywatelstwa przeprowadzonych w różnych narodowych, kulturowych i instytucjonalnych kontekstach. Badanie wysoce zróżnicowanych cech aktywnego obywatelstwa dostarcza wskazówek co do zmian w tym zakresie. Właśnie takie zmiany są przedmiotem tej publikacji.

Write Your Own Review
You're reviewing:Changing Citizenship
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedegogika nr 116
ISSN 0083-4254
ISBN 83-232-1318-6
Number of pages 156
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up