Language
Mobile navigation Home page

Biuletyn Socjoterapeutyczny 1 (2023)

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

„Biuletyn Socjoterapeutyczny” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów oraz Wydawnictwo Naukowe UAM. Głównymi celami czasopisma są rozwój teorii i badań w obszarze socjoterapii, wspieranie profesjonalizacji praktyki socjoterapeutycznej oraz współpraca między praktykami a naukowcami. W „Biuletynie Socjoterapeutycznym” publikowane są teksty zarówno zorientowane teoretycznie, jak i oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych), a także opisy przypadków z praktyki socjoterapeutycznej: artykuły, opisy przypadków, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu socjoterapii, metod pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pedagogiki społecznej i resocjalizacji.

 

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

 

Biuletyn Socjoterapeutyczny

Kontakt: redaktor@biuletyn.socjoterapia-pss.pl
Strona: WWW

 

"Sociotherapy Bulletin" is a scientific journal published by the Polish Association of Sociotherapists and Adam Mickiewicz University Press. The main aims are developing theory and research in the field of sociotherapy, supporting the professionalisation of sociotherapy practice and fostering cooperation between practitioners and scientists. The Sociotherapy Bulletin publishes both theoretically oriented texts and texts based on empirical research (quantitative and/or qualitative), as well as case reports from sociotherapy practice: articles, case reports, interviews, reviews and polemics from the field of sociotherapy; group work methods with children and adolescents; clinical psychology of children and adolescents; mental health promotion in children and adolescents; social pedagogy and re-socialisation.

 

Articles published from 10.2020 are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Sociotherapy Bulletin

Contact:
redaktor@biuletyn.socjoterapia-pss.pl
Website: WWW

 

Write Your Own Review
You're reviewing:Biuletyn Socjoterapeutyczny 1 (2023)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
Number of pages 138
Number of publishing sheets 8,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Sign up