Language
Mobile navigation Home page

Baltazar Opec Żywot Pana Jezu Krysta (1522)

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-2788-5
  • Category: OUTLET, Theology
  • Year of publication: 2014
PLN 50.00

– Wyróżnienie FENIKS w kategorii Edytorstwo, XXI Targi Wydawców Katolickich w Warszawie
– Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską, XXI Wrocławskie Targi Książki Naukowej
– Nominacja w 55. Konkursie PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku 2014”, 6. Warszawskie Targi Książki 2015

Żywot Pana Jezu Krysta jest jedyną zachowaną w całości średniowieczną polską narracją apokryficzną, obejmującą całe życie Chrystusa i Maryi, od Zwiastowania po Wniebowstąpienie i Wniebowzięcie. Jest arcydziełem prozy polskiej. Tekst ten przez stulecia cieszył się niezwykłą poczytnością w całej Rzeczypospolitej, o czym świadczą liczne jego wydania w języku polskim i litewskim ukazujące się aż po wiek XX.

Książka zawiera reprodukcję i edycję w transkrypcji dzieła Baltazara Opeca, które – ozdobione drzeworytami norymberskich artystów z kręgu Albrechta Dürera – w 1522 r. wydrukował w Krakowie Hieronim Wietor.

Od lektury Żywota Pana Jezu Krysta każdy mediewista winien zacząć poznawanie średniowiecza, ponieważ w znakomitym skrócie skupia on w sobie całą popularną ówcześnie religijną wizję świata i egzystencji człowieka. Każdy też historyk literatury i kultury staropolskiej powinien tę książkę przeczytać, gdyż przez kilka wieków władała religijną wyobraźnią Polaków.

Niniejsza publikacja jest pierwszą krytyczną edycją dzieła Baltazara Opeca z podaniem odmianek tekstowych dwóch następnych jego wydań: Floriana Unglera i Jana Sandeckiego (nakładem Jana Hallera) z 1522 r. i Hieronima Wietora z 1538 r.


Spis treści
(Size: 111.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Baltazar Opec Żywot Pana Jezu Krysta (1522)
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Inne
Edition I
ISBN 978-83-232-2788-5
Number of pages 772
Number of publishing sheets 82,00
Format [cm] 21,0 x 29,7
Type of binding hardcover
Sign up