Language
Mobile navigation Home page

Autotroficzny pikoplankton w zbiornikach wodnych zachodniej Polski: występowanie, struktura i znaczenie w mikrobiologicznej sieci troficznej

PLN 13.00

Podstawę pracy stanowią opublikowane wyniki dotyczące identyfikacji, oceny zagęszczenia, wielkości biomasy autotroficznego pikoplanktonu (APP) i wybranych składników pętli mikrobiologicznej oraz rozważania teoretyczne oparte na literaturze przedmiotu. Celem badań, wykorzystujących nowe metody mikroskopii epifluorescencyjnej, było opracowanie zagadnień związanych z występowaniem, ekologią i znaczeniem APP w ekosystemach różnych typów zbiorników wodnych położonych w zachodniej części kraju.

This paper is based on results of research on the smallest size fraction of phytoplankton, i.e. autotrophic picoplankton (APP), in nearly 60 water bodies in the Pomeranian and Wielkopolska Lakelands. The taxonomic composition, abundance, biomass, seasonal and diel variations, vertical distribution in the pelagic zone, and contribution of APP to total phytoplankton were analysed, as well as correlations of those factors with the trophic state of the water body, and with other selected components of the microbial food web. These are often the first findings from Polish surface waters or are some of very few reports on the European and global scale. It can be concluded that to analyse the full spectrum of plankton biodiversity and the complexity of processes taking place in the pelagic zone of water bodies, it is necessary to take into account also the smallest pho toautotrophs.

Write Your Own Review
You're reviewing:Autotroficzny pikoplankton w zbiornikach wodnych zachodniej Polski: występowanie, struktura i znaczenie w mikrobiologicznej sieci troficznej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Autotrophic picoplankton in water bodies in western Poland: distribution, structure, and role in the microbial food web
Type of publication Monografia
Edition I
Series Biologia nr 74
ISSN 0554-811X
ISBN 978-83-232184-6-3
Number of pages 56
Number of publishing sheets 4,00
Format [cm] 17,0 x 24, 0 cm
Type of binding paperback
Sign up