Language
Mobile navigation Home page

Architektura między materialnością i wirtualnością

PLN 2.00

Monografia poświęcona najnowszej architekturze pod kątem jej zdolności do komunikowania nowych idei i reprezentowania zjawisk obecnych we współczesnej kulturze. Ukazuje zwrot, jaki obecnie dokonuje się w praktyce i teorii architektury w rozumieniu kluczowych założeń dyscypliny. Autor analizuje czynniki mierzalne i niemierzalne w architekturze (ludzkie ciało, pejzaż zewnętrzny i wewnętrzny), nową architekturę, usytuowaną między materialnością i wirtualnością, obrazy miast współczesnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii cyfrowych w architekturze, a także formułuje wyzwania o charakterze estetycznym, dotyczącym zasadniczych przewartościowań w koncepcji architektury i architektoniczności.

The main task of this study was to examine the newest architecture, focusing on its ability to communicate new ideas and to represent the new phenomena in contemporary culture. The goal of this book was to present the shift, which takes place in practice and theory of architecture in understanding crucial foundations of its own discipline, which, as I prove, have not changed from the time of their defining. Indirectly, I tried also to examine, which factors influenced the practice and theory of architecture, and why their rules have survived so long. The book was based on five oppositions which trace the axes of problems. The first of them is, between constructing and describing, it is an attempt at a reconstruction of relationship between architectural practice and architectural criticism. The second opposition is between constancy and fluency in architecture. This opposition is inserted in the logic of the change, which I define as a change of architectural vision from mechanistic towards digital one. Analyzing architectural problems of change, I offer a relationship between architecture and the line. The architecture, as process of defining the object always looks at human body. At present it is understood as a dismeasurable model, the deconstruction of reliability and constancy of forms. Therefore, the third opposition is between a measurable and a dismeasurable in architecture. The next two oppositions connected with the problem of virtuality and architecture is between new architecture of colonization and dwelling of virtual space. Moreover, this section showed new relationships which are between new computer and telecommunications technologies and present urbanism.

 • WSTĘP

 • Rozdział I. MIĘDZY BUDOWANIEM A OPISYWANIEM

  • 1. Widzenie i rozumienie
   • 1.1. Abstrakcyjne pojęcia krytyki architektury modernistycznej
  • 2. Opis i rysunek - narzędzia reprezentacji architektonicznej
   • 2.1. Idea - rysunek - budowanie - doświadczenie - język
  • 3. Męskie i żeńskie - opozycje znaczeniowe w architekturze
  • 4. Metafora językowa i architektura

 • Rozdział II. DWIE WIZJE ARCHITEKTURY: MIĘDZY STAŁOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ
  • 1. Perspektywa geometryczna i mechanistyczna wizja architektury
  • 2. Stosowne i właściwe w architekturze
  • 3. Własne architektury

 • Rozdział III. MIERZALNE I NIEMIERZALNE W ARCHITEKTURZE

  • 1. Ludzkie ciało i architektura
  • 2. Człowiek jako miara architektury - pejzaż zewnętrzny
  • 3. Ludzkie ciało jako maszyna
  • 4. Brzuch architekta - pejzaż wewnętrzny
  • 5. Postrzępienie - nowa koncepcja architektury

 • Rozdział IV. ARCHITEKTURA WIRTUALNEJ KOLONIZACJI I ZASIEDLANIA

  • 1. Od fantastyki naukowej do rzeczywistości społecznej
  • 2. Kolonizacja innych dyskursów

 • Rozdział V. NOWA ARCHITEKTURA: MIĘDZY MATERIALNOŚCIĄ I WIRTUALNOŚCIĄ

  • 1. Zamieszkiwanie przestrzeni wirtualnych
  • 2. Literatura i architektura: datascapes i cybervilles
  • 3. Materialne city i wirtualne cybercity
  • 4. Zapamiętywanie i obrazy miasta

 • ZAKOŃCZENIE

 • BIBLIOGRAFIA

 • ARCHITECTURE BETWEEN MATERIALITY AND VIRTUALITY [S u m m a r y)
Write Your Own Review
You're reviewing:Architektura między materialnością i wirtualnością
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Architecture. Between materiality and virtuality
Type of publication Monografia
Edition I
Series Kulturoznawstwo nr 6
ISSN 1733-9103
ISBN 83-232-1594-4
Number of pages 172
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up