Language
Mobile navigation Home page

Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa. Przestrzeń i symbolika "Mistrza i Małgorzaty"

PLN 24.00

In this book the author attempts to offer a new interpretation of one of the greatest masterpieces of literature which this "cult novel" has become and which has been recognised in many rankings as the most important literary work of the 20th century. The present work shows in the new light the life and work of Mikhail Bulgakov, placing him in the prophetic trend en-compassing people fighting for political and religious freedom as well as freedom of speech and of people struggling for social justice, opposing racism, violence and lawlessness. In her work the author proves that The Master and Margarita is a great literary Apocalypse. Literary and thematic features as well as rich symbolism, references to The Apocalypse of St John are elements which were consciously used by Bulgakov, which are not accidental and which also fulfil the genological features of Apocalypse. They explicitly speak in favour of a hypothesis that The Master and Margarita is a great literary Apocalypse.

 • Przedmowa
 •  

 • Wprowadzenie
 •  

 • ROZDZIAŁ I. Środowisko życiowe Michaiła Bułhakowa
  • 1. Ze zdrowych korzeni religijno-kulturalnych
  • 2. Konflikt między erosem a posłannictwem twórcy
  • 3. Sposoby szukania drogi pisarskiej w czasie politycznego dławienia wolności
  • 4. Pisarz w profetycznym posłannictwie niepoddany zniewoleniu
  • 5. Powtórne narodziny pisarza
  • 6. "Jak ja to wszystko dokładnie przewidziałem!"
  •  

 • ROZDZIAŁ II. Wielowymiarowość przestrzeni
  • 1. Różnorakie pojęcia przestrzeni
  • 2. Struktura przestrzenna powieści
   • 2.1. Miejsca zamknięte i otwarte: teatr i kosmos
   • 2.2. Przestrzeń "dekoracji i rekwizytów"
   • 2.3. Sceny naddane
   • 2.4. Przestrzenie mirabiliów
  • 3. Wielość przestrzeni Mistrza i Małgorzaty
  •  

 • ROZDZIAŁ III. W kręgu symboliki
  • 1. Wokół pojęcia symbolu
  • 2. Symbolika antropomorficzna
  • 3. Symbolika kosmiczna i żywiołów
  • 4. Symbolika opozyq'i światła i ciemności
  • 5. Symbolika teriomorficzna
  • 6. Symbolika chromatyczna
  • 7. Symbolika architektury przestrzeni
  • 8. Symbolika floralna i arboralna
  • 9. Symbolika arytmetyczna
  • 10. Podsumowanie
  •  

 • ROZDZIAŁ IV. Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa
  • 1. Apokaliptyka żydowska i apokryficzna
  • 2. Miejsca wspólne z Apokalipsą Janową
   • 2.1. Istota wizji
   • 2.2. Postulat aktualności, oniryczność wizji, pseudonimia
   • 2.3. Tematyka
  • 3. Bułhakowowska apokaliptyka
  • 4. Symbolika apokaliptyczna
  •  

 • Zakończenie
 • Bibliografia
 •  

 • Apocalypse according to Mikhail Bulgakov. Space and symbolism of The Master and Margania (S u m m a r y)
Write Your Own Review
You're reviewing:Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa. Przestrzeń i symbolika "Mistrza i Małgorzaty"
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Apocalypse according to Mikhail Bulgakov. Space and symbolism of The Master and Margarita
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 107
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232187-8-4
Number of pages 282
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up