Language
Mobile navigation Home page

Annales Missiologici Posnanienses tom 27/2022

Open Access Open Access
PLN 22.00
Digital version
Platform: PRESSto

Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji naukowej nad zagadnieniem misji w świecie pluralizmu kulturowego i religijnego oraz nad samym faktem różnorodności wierzeń, tradycji oraz przekonań religijnych i sposobów ich wyrażania. Wydawcą rocznika jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania dokumentujące zaangażowanie wybranych instytucji i organizacji studenckich w rozmaite formy działalności misyjnej. 

 

Licencja Creative Commons

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Kontakt: annalesmp@amu.edu.pl

„Annales Missiologici Posnanienses” has a long tradition reaching back to the 1920s, when in the academic circles of Poznań (the largest university centre of western Poland) it was decided to develop missiological reflection more systematically, following the growing international interest in missiological studies. Today the review has become a platform of exchange of a variety of ideas related to the concept of missionary work in a culturally and religiously pluralistic world. It focuses on the exchange between Christianity and other worldviews, including theological, anthropological, ethnological, historical approaches. The review is published by the Faculty of Theology of Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland). It includes peer-reviewed scholarly articles and book reviews, as well as documentation of various activities related to mission studies and contemporary missionary involvements both in Poland and across the world.

 

Licencja Creative Commons

Published work are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Contact: annalesmp@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Annales Missiologici Posnanienses tom 27/2022
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 21731-6170
DOI 10.14746/amp
Number of pages 152
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up