Language
Mobile navigation Home page

Analiza i ocena reform w szkolnictwie wyższym w latach 2015-2019. Dobre zmiany? (PDF)

PLN 23.00

Ostatnich kilka lat to okres głębokich reform w polskim szkolnictwie wyższym. Mają one – w wielu aspektach – charakter rewolucyjny i zasadniczo zmieniają realia funkcjonowania uczelni, w szczególności publicznych. Reformy wprowadzają m.in. zupełnie nowy, niedemokratyczny sposób zarządzania uczelnią, zmieniają zasady jej finansowania. Nowa rzeczywistość dotyczy także ewaluacji – zarówno całych jednostek, jak i ich pracowników. Nowością jest także taw. Zintegrowany System Kwalifikacji. Autor poddaje analizie i ocenie najważniejsze wątki zmian, konkludując, że duża część spośród nich jest błędna i nie doprowadzi do oczekiwanych rezultatów, skutkując znacznym wzrostem obciążeń biurokratycznych i zamieszania na uczelniach. Wskazuje też na konieczność podjęcia na nowo dyskusji o przyszłym kształcie regulacji prawnej szkolnictwa wyższego w Polsce.

Write Your Own Review
You're reviewing:Analiza i ocena reform w szkolnictwie wyższym w latach 2015-2019. Dobre zmiany? (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 236
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3680-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236801
Number of pages 176
Sign up