Language
Mobile navigation Home page

After Piotr Piotrowski: Art, Democracy and Friendship

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3577-4
  • Category: Art History
  • Year of publication: 2019
PLN 35.00

The book offers a critical approach to the legacy of Piotr Piotrowski (1952–2015), who has become one of the major figures in the discourse of both East-Central European art history and global art history. It focuses on an aspect of his writing that is less well-known to the international audience: his interest in the political engagement of art, artists, and art historians and his devotion to issues of democracy. These qualities were always at the core of both his art historical writings and his activities as a critic, curator, museum director, and citizen. It also emphasises the importance of friendship and the role it plays in the practice of art history. Piotrowski’s winning personality attracted a substantial number of people, enabling him to build long-standing relationships that offered mutual professional and personal impact.
Compiled after Piotrowski’s untimely death, the book includes contributions by Polish and international scholars who had an impact on Piotrowski’s intellectual development, identify themselves as belonging to his school of thought, or acknowledge his influence on their critical and historical writing: his teachers, students and colleagues, with whom he collaborated throughout his life. They offer an insight into different periods in Piotrowski’s academic work, presenting not only the development of his intellectual biography, but also of East-Central European art history. The essays included benefit from their authors’ close collaboration with Piotrowski in the past, or at least from numerous discussions with him, which makes this volume unique in its combination of scholarly discourse and subtle private overtones.

Książka stanowi krytyczną refleksję nad spuścizną Piotra Piotrowskiego (1952-2015), który stał się jedną z głównych postaci zarówno w dyskursie historii sztuki Europy Środkowo-Wschodniej, jak i historii sztuki globalnej. Publikacja koncentruje się na takich aspektach pisarstwa Piotrowskiego, które są mniej znane międzynarodowej publiczności: jego zainteresowaniach politycznym zaangażowaniem sztuki, artystów i historyków sztuki oraz jego oddaniu sprawom demokracji. Kwestiach, które zawsze stanowiły rdzeń zarówno jego tekstów akademickich, jak i aktywności Piotrowskiego jako krytyka, kuratora, dyrektora muzeum i obywatela. Książka podkreśla również znaczenie przyjaźni i rolę, jaką odgrywa ona w praktyce historyczno-artystycznej. Ujmująca osobowość Piotrowskiego przyciągała wiele osób, pozwalając mu na budowanie długotrwałych relacji, które dawały wzajemne inspiracje i wsparcie w życiu zawodowym i osobistym.

Na publikację, opracowaną po przedwczesnej śmierci Piotrowskiego, składają się teksty i wypowiedzi uczonych polskich i zagranicznych, którzy mieli wpływ na rozwój intelektualny Piotrowskiego, identyfikują się z jego szkołą, wreszcie tych, którzy uznają jego wpływ na swoje krytyczne i historyczne pisarstwo: jego nauczycieli, uczniów i kolegów, z którymi współpracował przez całe życie. Dają one wgląd w różne okresy akademickiej aktywności Piotrowskiego, wskazując na dynamikę rozwoju jego biografii intelektualnej w kontekście ewolucji historii sztuki i sztuki Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy autorzy esejów odnieśli się do ścisłej współpracy z Piotrowskim, a przynajmniej do licznych z nim dyskusji, co czyni ten tom wyjątkowym w połączeniu dyskursu naukowego z subtelnymi prywatnymi tonami.

Introduction – Agata Jakubowska, Magdalena Radomska 

Part One Practicing Art History and Friendship

The Criterion of Attitude: A Conversation with Jarosław Kozłowski

Andrzej Turowski, An Interrupted Dialogue

Writing a History of East-Central European Modern and Contemporary Art in the (Former) West and (Former) East: A Conversation with Steven Mans-bach

Bojana Pejić, A Politics of Friendship (Remembered)

Part Two Meanings of Democracy

Izabela Kowalczyk, Politics, Emancipation and Democracy – According to Piotr Piotrowski

Tamás Szentjóby, Protest pro Piotr Piotrowski, Budapest, 2010

Jakub Dąbrowski, In the Shadow of Power: Piotr Piotrowski on the Freedom of Art and on Censorship

Paweł Leszkowicz, Piotr Piotrowski and the Queer Revision of East-Central European Art and Museology

Magdalena Radomska, Dangerous Consensus: Piotrowski’s Remarks about Democracy, Framed with (in) Marxism

Write Your Own Review
You're reviewing:After Piotr Piotrowski: Art, Democracy and Friendship
Detailed information
Publication Version printed
Language angielski
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia Sztuki nr 44
ISSN 0556-1019
ISBN 978-83-232-3577-4
Number of pages 234
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 22,00
Type of binding paperback
Sign up