Language
Mobile navigation Home page

Adaptacja warsztatu leksykograficznego do automatyzacji rozpoznawania frazemów w systemie uczącym się. Na przykładzie konstrukcji werbo-nominalnych języka rosyjskiego

PLN 30.00

Praca z zakresu frazeografii komputerowej poświęcona jest frazemowi – jednostce formulicznej języka. Frazem opisany jest w świetle inżynierii lingwistycznej, koncentrującej się wokół metody automatyzacji rozpoznawania frazemów (w dowolnym tekście) przez sztuczną inteligencję (SI). Frazem rozpatrywany jest na przykładzie konstrukcji werbo-nominalnych (KWN) języka rosyjskiego. W pracy opisywany jest aparat pojęciowy służący do parametryzacji jednostek frazematycznych w surowcu, aplikowanym następnie systemowi SI. Punktem końcowym omawianej ścieżki badawczej jest jednostka unikatowa (wyjściowa) – różniąca się od jednostek surowca. Przykładowo, jeśli jednostką wejściową jest KWN пошёл на работу (z określonym statusem frazematycznym), to system SI jest w stanie wyekstrahować z dowolnego tekstu podobne KWN o podobnym statusie – np. зашёл на дачу, побежали в комнату, давила на психику itd.). Uzyskany efekt – to około 65000 KWN unikatowych. Badaniu poddano określony typ KWN, o konkretnych właściwościach morfoskładniowych (w tym o właściwościach gramatycznych) jego komponentów. Połączone parametry KWN – morfoskładniowy oraz frazematyczny – traktowane są w pracy ze szczególną uwagą.

Write Your Own Review
You're reviewing:Adaptacja warsztatu leksykograficznego do automatyzacji rozpoznawania frazemów w systemie uczącym się. Na przykładzie konstrukcji werbo-nominalnych języka rosyjskiego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Adapting lexicographic tools to automated phraseme recognition in a machine learning system. On the example of Russian verb-noun phrases
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3548-4
Number of pages 292
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up