Language
Mobile navigation Home page

Traktat o złej robocie

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Traktat o złej robocie nie jest historyczną rozprawką o zabawnych swą siermiężnością początkach PRL Edwarda Gierka, lecz ponadczasową i systemową – dosłownie i w przenośni – rozprawą z rzeczywistością ustroju, w którym człowiek był tylko przedmiotem, a nie podmiotem. Dobitnym tego wyrazem jest charakter wykorzystywanej i powołanej w książce literatury, która często dotyczy publikacji państw obcych i wydanych wiele lat przed publikacją Traktatu. Jest to rozprawa w pełni aktualna również dzisiaj, w warunkach, w których obywatel bywa przez swoje państwo traktowany przedmiotowo, w których również pracownik jest w swoim miejscu pracy traktowany przedmiotowo. Jakkolwiek bowiem ujmować jakikolwiek ustrój państwa, to jednak u jego podstaw zawsze leżą najprostsze wartości, takie jak prawda, uczciwość i szacunek, a ich naruszenie nie przynależy wyłącznie do ustroju totalitarnego. W ustroju takim naruszenie tych wartości jest za to permanentne i intensywne. Nie zmienia to faktu, że ma ono miejsce również we współczesnej Polsce.

Traktat o złej robocie to III wydanie poprawione.

Przedmowa TOMASZ NIEBORAK

Człowiek, który szuka prawdy, czyli słów kilka o Profesor Krystynie Daszkiewicz i Traktacie o złej robocie ROBERT ZAWŁOCKI

Wprowadzenie Autorki do wydania drugiego

Wstęp

Działalność pozorna
Praca pozorna, postawy pozorne, pozorne konferencje, pozorna dokumentacja, fałszowana sprawozdawczość, działalność pozorna a praca społeczna, pozorne załatwianie interwencji, konsekwencje działalności pozornej.

„Rekwizyty”
Slogany, frazesy, fałszowane hasła, mity, mistyfikacja postaw, alkohol,premie i nagrody, plagiaty, łapówki, wyjazdy służbowe.

Postawy
Karierowiczostwo, konformizm, konformizm w symbiozie z biurokracją, asekuranctwo, fałszywy autorytet, patologiczny stosunek do własności społecznej, samowola.

Prywata
Działania realizujące prywatę, przejmowanie mienia społecznego, przywileje.

Kumoterstwo i protekcjonizm
Istota zjawiska, rodzaje uzyskiwanych korzyści, czynniki sprawcze, profilaktyka.

Taktyka na korzyść kuglarzy
Decyzje personalne, brak rozliczeń, nieodpowiedzialność.

Udział w klice
Akces do kliki, wykorzystywanie stanowisk służbowych, nagonki.

Walka z krytyką i kontrolą
Walka z krytyką, wadliwe decyzje dotyczące rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, obezwładnianie czynników kontrolnych.

Zakończenie

A treatise on evil work is in no way a historical dissertation on the beginnings of the People's Republic of Poland under Gierek, which were amusing in their coarseness; rather, it a timeless and systemic treatise (in the literal and figurative sense) on the reality of a system in which humans were mere objects, not subjects. This is expressed clearly in the nature of the literature used and referenced in the book, which often relates to publications from foreign countries and issued many years before the publication of this treatise here. This is a treatise that is still fully relevant today, under conditions in which citizens are sometimes treated as objects by the state, and in which the employee is also treated as an object in the workplace. No matter how one looks at any state system, it is always underpinned by basic values such as truth, honesty and respect, and the violation of these values does not only occur in a totalitarian system. In such a regime, the violation of these values is permanent and intense, which does not change the fact that it also takes place in contemporary Poland.

Write Your Own Review
You're reviewing:Traktat o złej robocie
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) A treatise on evil work
Type of publication Monografia
Edition III poprawione
ISBN 978-83-232-4273-4 (Print)
DOI 10.14746/amup.9788323242741
Number of pages 252
Number of publishing sheets 11,00
Binding type twarda
Sign up