Language
Mobile navigation Home page

Uwarunkowania gotowości do resocjalizacji

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Czytelnik znajdzie w tej książce inspiracje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej opartej na dowodach naukowych. Oś rozważań stanowi Wieloczynnikowy Model Gotowości Sprawcy, który gotowość do resocjalizacji postrzega jako interakcję czynników wewnętrznych i zewnętrznych, co więcej traktuje je jako dynamiczne, a więc modyfikowalne elementy. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na rolę owych czynników w procesie zwiększania gotowości do resocjalizacji sprawców przestępstw również poprzez przybliżenie trzech podejść, dzięki którym możliwe jest modyfikowanie czynników leżących po stronie sprawcy, programu i warunków, w jakich odbywa się proces resocjalizacji.

Zamiast wstępu (Jana Chojecka, Maciej Muskała)

Rozdział 1. Gotowość sprawców – w stronę zrozumienia jej natury i uwarunkowań

1.1. Wieloczynnikowy Model Gotowości Sprawcy – analiza zmiennych (Jana Chojecka)
1.2. Zmiana w rozumieniu Transteoretycznego Modelu Zmiany (Maciej Muskała)
1.3. Pomiar gotowości sprawców (zarys narzędzi) (Jana Chojecka)

Rozdział 2. Zwiększanie gotowości sprawców do resocjalizacji – modyfikacja czynników gotowości

2.1. Dialog motywujący w procesie uruchamiania zmiany (Jana Chojecka).
2.2. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako sposób modyfikacji czynników gotowości (Jana Chojecka)
2.3. Trening uważności w resocjalizacji – jak mindfulness zwiększa gotowość do zmiany (Maciej Muskała)

Zamiast zakończenia (Jana Chojecka, Maciej Muskała)
Bibliografia
Indeks hasłowy

„Determinants for social rehabilitation readiness” is inspiring book for social rehabilitation theory and practice based on evidence. The main consideration is The Multifactor Offender Readiness Model in which readiness for social rehabilitation is perceived as dynamic, modifiable interaction between internal and external factors. The main purpose of this publication is to pay attention to the role of these factors in increasing readiness to change among offenders and to examine three approaches used to modify offender, program and setting factors.

Write Your Own Review
You're reviewing:Uwarunkowania gotowości do resocjalizacji
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski
Title (EN) Determinants for social rehabilitation readiness
Type of publication Monografia
Edition I (2021)
Series Psychologia i Pedagogika nr 334
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3874-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238744
Number of pages 196
Number of publishing sheets 13,50
Sign up