Language
Mobile navigation Home page

„Wykrzesać pokrewieństwo burzy”. Drogi Jana Kasprowicza do wielkości

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Prezentowany zbiór zawiera szkice o różnych sferach aktywności literackiej Jana Kasprowicza, która w swojej ważnej części była związana z szeroko pojętą – bo obejmującą również Kujawy – Wielkopolską. Stąd też poeta w Wielkopolsce i jej stolicy, Poznaniu, cieszył się szczególnym uznaniem i tu – przed II wojną światową – także ze względu na otrzymany przez miasto cenny księgozbiór twórcy, niestety zniszczony w trakcie okupacji niemieckiej – rozpoczęły się naukowe badania nad jego spuścizną, angażujące filologów związanych zarówno z Uniwersytetem Poznańskim, jak i innymi ośrodkami akademickimi. Do tej tradycji, opisanej we wstępie, nawiązuje ta publikacja: kilka artykułów dotyczy wielorakich, złożonych, choć nie raz też marginalizowanych związków poety z Poznańskiem (Beata Obsulewicz-Niewińska, Radosław Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Sadkowska), pozostałe natomiast oferują analizy walorów estetycznych i filozoficznych jego pisarstwa (Urszula Pilch, Magdalena Saganiak, Rozalia Wojkiewicz, Joanna Zajkowka), dokonań translatorskich (Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Dawid Osiński) i krytycznych (Urszula Kowalczuk), analogicznych zjawisk w literaturze powszechnej (Marcin Jauksz), sojuszy i przyjaźni twórczych (Piotr Kopszak, Wiesław Ratajczak, Magdalena Rudkowska).

Wstęp: Harenda – Poznań

Magdalena Rudkowska
Kasprowicz i Kraszewski – poeci dwóch światów. (Drobiazg z dziejów polskiego egotyzmu)

Wiesław Ratajczak
Krzywda i siła. Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza

Małgorzata Okulicz-Kozaryn
Jan Kasprowicz w kręgu warszawskiego „Życia”

Radosław Okulicz-Kozaryn
Poznańska Młoda Polska i jej największy poeta. Jan Kasprowicz w „Przeglądzie Poznańskim” Władysława Rabskiego

Joanna Zajkowska
Kasprowicz w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Tygodnik Ilustrowany” o Kasprowiczu

Urszula Kowalczuk
Przeciw krytyce pozytywistycznej. Polemiczność przedmowy Jana Kasprowicza do antologii 1863–1898. Album współczesnych poetów polskich

Beata Obsulewicz
Józef Kościelski, Jan Kasprowicz. Spotkania na Kujawach i w Tatrach

Magdalena Saganiak
Vers libre. Wersyfikacja Hymnów Jana Kasprowicza jako manifestacja wolności twórczej

Urszula Pilch
„Jestem sam”. Kategoria braku w poezji Jana Kasprowicza

Rozalia Wojkiewicz
Od-budowane w poezji. Średniowieczne kościoły Jana Kasprowicza

Marcin Jauksz
„Nie wszystek jeszcze skoszono”. Modernistyczne remanenty Jana Kasprowicza i Sherwooda Andersona

Dawid Osiński
Wybory, decyzje i kłopoty translatora. Poezja angielska i niemiecka w tłumaczeniach Jana Kasprowicza

Katarzyna Sadkowska
O Janie Kasprowiczu i Kazimierzu Twardowskim – glosa

Aneks

Piotr Kopszak
Rękopis nieznanego wiersza Jana Kasprowicza w sztambuchu Aleksandra Rajchmana

Indeks

Summary (“Mustering the Kinship of the Storm” Jan Kasprowicz’s Paths to Greatness)

The volume consists of studies dealing with various aspects of Jan Kasprowicz’s literary activity, many of which were involved with the Greater Poland region (in its broadened borders that include Kuyavia). Because of this, the poet was held in high esteem in Poznań and the region and it was here, before World War II, that academic research on the poet’s legacy began, which involved scholars not only from Poznań University but also other academic centers. Poznań also received Kasprowicz’s book collection, although this was unfortunately destroyed during the German occupation. This volume connects with this tradition of scholarship, which is presented in detail in the introduction. Several studies are devoted to Kasprowicz’s relationships with Poznań (Beata Obsulewicz-Niewińska, Radosław Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Sadkowska), multifarious and complex, although often marginalized. Others offer an analysis of aesthetic and philosophical values of his works (Urszula Pilch, Magdalena Saganiak, Rozalia Wojkiewicz, Joanna Zajkowka), including his translations (Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Dawid Osiński) and criticism (Urszula Kowalczuk), comparisons with world literature phenomena (Marcin Jauksz), and literary alliances and friendships (Piotr Kopszak, Wiesław Ratajczak, Magdalena Rudkowska).

Write Your Own Review
You're reviewing:„Wykrzesać pokrewieństwo burzy”. Drogi Jana Kasprowicza do wielkości
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) “Mustering the Kinship of the Storm”. Jan Kasprowicz's Paths to Greatness
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 236
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3993-2 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239932
Number of pages 258
Format [cm] 16,8 x 23,8
Sign up