Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zygmunt Ziembiński. „Gandhi”

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka w sposób barwny zarysowuje sylwetkę niezwykłego profesora Zygmunta Ziembińskiego, teoretyka prawa, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, od czasów studiów związanego z Wydziałem Prawa i Administracji UAM i znanego w akademickim środowisku Poznania jako „Gandhi”. Ukazano w niej trzy role Profesora: badacza oraz autora oryginalnych koncepcji naukowych, nauczyciela i wychowawcy młodzieży oraz twórcy szkoły naukowej. Z kart książki czytelnik dowie się, że zainteresowaniami naukowymi obejmował Ziembiński nie tylko prawoznawstwo, ale też logikę, socjologię i etykę, co pozwoliło mu analizować różne aspekty zjawisk prawnych. Jego trud badawczy zaowocował trzystoma publikacjami. Pracę badawczą łączył z kształceniem i wychowaniem młodzieży, którą kochał i która lgnęła do niego zafascynowana jego wiedzą i osobowością. Jego skrypty i podręczniki, w tym słynna Logika praktyczna kształtowały wiedzę i kulturę prawną wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Stworzył wyjątkowe seminarium, na którym gromadzili się przyszli prawnicy, filozofowie, socjolodzy, ludzie sztuki i polityki.

Słowo wstępne

„Życie tak mi się układało, jak Żydom przejście przez Morze Czerwone”

Droga naukowa

Nauczyciel, Wychowawca, Mistrz

Dzieło

Bibliografia prac Zygmunta Ziembińskiego

Bibliografia

Indeks nazwisk

Summary

The book provides a vivid profile of the extraordinary Professor Zygmunt Ziembiński, a legal theoretician, correspondent member of the Polish Academy of Sciences, associated with the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University since his university days and known in the Poznań academic community as "Gandhi". The book presents the Professor’s three roles: researcher and author of original scientific concepts, teacher and educator of young people, and founder of a scientific school. From the pages of the book, the reader will learn that Ziembiński's scientific interests included not only law, but also logic, sociology and ethics, which enabled him to analyse various aspects of legal phenomena. His research efforts resulted in three hundred publications. He combined his research work with the education and upbringing of young people, whom he loved and who flocked to him, fascinated by his knowledge and personality. His articles and textbooks, including the famous Logika praktyczna [Practical Logic], shaped the knowledge and legal culture of many generations of young academics. He created a unique seminar where future lawyers, philosophers, sociologists, people of art and politics gathered.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Zygmunt Ziembiński. „Gandhi”
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book, otwarty dostęp
Język polski
Tytuł (EN) Zygmunt Ziembiński „Gandhi”
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria MAGISTRI NOSTRI Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu
ISBN 978-83-232-4097-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240976
Liczba stron 156
Liczba arkuszy wydawniczych 9,75
Zapisz się