Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej

22,00 zł

Zagadnienia podjęte przez autora mają wyjątkowy walor poznawczy w dziedzinie pedagogiki, zarówno w wymiarze doświadczeń polskich, jak i w wymiarze wspólnotowym, europejskim. Autor ma świadomość, że edukacja nowoczesna służy nie tylko przystosowaniu uczniów do nowych sytuacji społecznych, lecz także do twórczego działania w nowych sytuacjach, celnie więc pyta: "na ile przeobrażenia w sferze oświaty, a szczególnie podejmowane działania reformatorskie, przystają do zmian o charakterze globalnym, związanym z integracją europejską i polską zmianą systemową"?

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

In this work the author discusses problems of changes occurring in Polish education, referring them not only to social, political and economic transformations, marked by the now historic date of the year 1989, but showing their conditions against the background of challenges which education faces in connection with processes of globalisation and European integration. The author searches for an answer to the question of how much the Polish school reforms are compatible with the ever changing requirements of the real situation. This is also a fundamental question during attempts at reforming the Polish educational system, when changes are made to the already introduced reforms, making attempts at abandoning activities which have appeared to be unfavourable from the pedagogical and social point of view. The author tries to find a solution to this problem by analysing the content of a large collection of literature on the subject and on the basis of results of empirical studies he has conducted.

Wstęp

Metodologiczne podstawy badań własnych

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Radykalne przemiany świata społecznego edukacyjnym wyzwaniem
1.1. Globalizacja i jej edukacyjne konteksty
1.2. Potrzeba idei nowego humanizmu w dobie globalizacji
1.3. Demokracja podstawowym warunkiem przemian edukacyjnych
1.4. Kształtowanie się społeczeństwa wiedzy w czasach rewolucji informacyjnej
1.5. Rola mass mediów w kształtowaniu współczesnego świata, edukacji
i człowieka
1.6. Zagrożenie życia, zdrowia oraz środowiska edukacyjnymi problemami
współczesności

ROZDZIAŁ DRUGI
Integracyjne działania edukacyjne Unii Europejskiej a zmiany w polskiej oświacie
2.1. Strategia edukacyjna Unii Europejskiej
2.2. Wspólnotowa instytucjonalizacja działań edukacyjnych
2.3. Kreowanie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego w kontekście strategii
lizbońskiej
2.4. Europejski wymiar edukacji a zmiany w polskiej oświacie

ROZDZIAŁ TRZECI
Zmiany systemu edukacyjnego w Polsce na tle przemian społeczno-ustrojowych
3.1. Polskie przemiany społeczne przełomu XX i XXI wieku
3.2. Polityka edukacyjna i system oświaty przed zmianą systemową 1989 roku
3.3. Przeobrażenia systemu edukacyjnego od roku 1990
3.4. Reforma systemu edukacji od roku 1999

ROZDZIAŁ CZWARTY
Edukacyjne konteksty globalizacji, integracji europejskiej oraz polskiej zmiany systemowej w opiniach studentów studiów pedagogicznych
4.1. Procesy globalizacyjne i ich wpływ na edukację w opiniach badanych
4.2. Europejskie priorytety edukacyjne i ich realizacja w polskim systemie
oświatowym w opiniach studentów
4.3. Przeobrażenia polskiej edukacji i ich ocena przez studentów studiów
pedagogicznych

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Changes in Polish education at the time of globalisation, integration and political and economic transformation (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Changes in Polish education at the time of globalisation, integration and political and economic transformation
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 129
ISSN 0083-4254
ISBN 83-232-1596-0
Liczba stron 582
Liczba arkuszy wydawniczych 47,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się