Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka. Studium socjopedagogiczne

28,00 zł

Publikacja przedstawia zjawisko plagiaryzmu w obszarze nauk społecznych na tle przemian funkcji uniwersytetu, które nastąpiły w ostatnich dekadach. Na szersze tło zmian w podejściu przez studentów do problemu plagiatu składa się sześć typów przemian we współczesnym społeczeństwie: zmiany statusu wiedzy oraz funkcjonowania współczesnego uniwersytetu; zmiany sposobu uczenia się młodzieży, z systematycznego i linearnego – na rzecz mozaikowego i sfragmentaryzowanego; przejście w systemie oceniania na rzecz „beznamiętnego” testowania; upadek autorytetów i relatywizacja norm moralnych sprzyjającym zachowaniom nieuczciwym; winternalizowana przez wielu młodych ludzi bezwzględna orientacja na sukces; oraz przemiany kulturowe, a w szczególności zasadniczy wzrost wpływu kultury popularnej na tożsamość młodzieży. Autorka prezentuje rezultaty badań przedstawionych w paradygmacie konstruktywistyczno-interpretacyjnym, które koncentrują się wokół problemu postrzegania przez współczesną młodzież akademicką zjawiska plagiatu w kontekście doświadczeń własnych oraz przemian społeczno-kulturowych.

This publication fits in with reflections on plagiarism in the field of social sciences. The starting point is a description of the fundamental changes in the functions of the university in recent decades. The wider perspective of changes in students' attitudes towards the problem of plagiarism requires a presentation of six types of changes in contemporary society. The first concerns the status of knowledge and changes in how the modern university functions. The second relates to changes in the way young people learn, from the systematic and linear approach typical of the past, to a fragmented, mosaic approach. The third context is related to the transition from an evaluation system to "dispassionate" testing. The next context is the collapse of authority figures and the relativization of moral norms that encourage dishonest behavior, two processes characterizing contemporary society. The fifth context is internalized by many young people is that of an absolute orientation towards success. The final context concerns cultural change, and particularly the fundamental increase in popular culture's influence on young people's identity. In the empirical part research findings are presented in the constructivist- interpretative paradigm, focused on the problem of how plagiarism is perceived by university students in terms of their experiences and socio-cultural changes.

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I
Plagiat w kontekstach społeczno-kulturowych i prawnych

Rozdział I. Zmiana statusu wiedzy akademickiej, przemiany kultury współczesnej i zjawisko plagiatowania 
Rozdział II. Plagiat i zjawisko plagiatowania z perspektywy prawnej

CZĘŚĆ II
Zjawisko plagiatowania i nieuczciwości akademickiej z perspektywy młodzieży studiującej. Wyniki badań własnych

Rozdział I. Metodologiczne podstawy badań własnych
Rozdział II. Idea końca autentyczności i rzeczywistość
Rozdział III. Konfrontacja kultury plagiatowania z kulturą podróbek
Rozdział IV. Zjawisko „kopiuj-wklej” i kultura klikania
Rozdział V. Plagiat i neoliberalna walka o sukces
Rozdział VI. Relacje między plagiatowaniem a postrzeganiem edukacji jako towaru
Rozdział VII. Problem prawa autorskiego i konsekwencji jego naruszenia poprzez plagiat

Zakończenie. Wnioski i implikacje dla praktyki edukacyjnej

Bibliografia

Summary (The phenomenon of plagiarism and academic youth: A sociopedagogical study)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Zjawisko plagiatu a młodzież akademicka. Studium socjopedagogiczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The phenomenon of plagiarism and academic youth: A sociopedagogical study
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 319
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3630-6
Liczba stron 243
Liczba arkuszy wydawniczych 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się