Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach

33,00 zł

Autorka wnikliwie charakteryzuje okres czeskiej literatury i kultury, w którym zrodził się nurt dekadencki. Wychodząc od twórczości F.X.Saldy,omawia syntetyzm (symbolizm), twórczość predekadentów J. Vrchlickiego i J.Zeyera, uwypukla zarazem najistotniejsze cechy czeskiego neoromantyzmu, francuskie źródła inspiracji oraz szczegółowo analizuje recepcję dokonań tytułowych dekadentów odzwierciedloną w literackiej twórczości i krytyce (I.Karasek), a także w publikacjach prasowych (na łamach "Moderni revue").

The end of the 19th century in Czech literature was a period of rapid and radical changes. A new generation gets a chance to speak, and they are determined to reject all the hitherto models of culture, based on the cultivation of national traditions and on an extensive use of the most recent inspirations of the Western European modernism. Some of these writers were connected with the Modern! Revue monthly, which in its epoch played the role of the main plane of presentation of the innovative artistic tendencies. In the Czech common opinion this journal is associated first of all with decadence, perceived through the decadent watchwords of "the twilight of the century". This book is an attempt to offer an answer to the question whether this conviction, repeated as an axiom, about relations connecting Moderni Revue with the decadent formation is reflected in the creative practice and theoretical opinions of the authors who published their works in the journal.

Wprowadzenie

ROZDZIAi I

Czeska droga do dekadentyzmu

1. Diagnoza "choroby wieku" - Analyza F. X. Saldy

2. Manifest czeskiego symbolizmu - Synthetism v novem umeni"F. X. Saldy

3. Jaroslav Vrchlicky i predekadenci

4. Julius Zeyer

5. Ceska Moderna 6. Dyskusje nad dekadentyzmem w modernistycznej krytyce literackiej

ROZDZIAL II

"Moderni revue" wobec prądów literackich epoki

1. Problem terminologii

2. Indywidualizm

3. Nowoczesność

4. Modernizm a dekadentyzm

5. Próby sformułowania programu

6. Legenda "Moderni revue" - "czeski dekadentyzm"

7. Przedstawiciele kręgu "Modemi revue" wobec dekadentyzmu

8. Program "Moderni revue" w świetle definicji kierunku

9. Rola sztuk plastycznych w kształtowaniu profilu "Moderni revue"

10. Dekadentyzm a symbolizm

ROZDZ:AL III

Sztuka i artysta w swiecie zdominowanym przez masy

1. Idea I'art pour I'art

2. Postulat elitarności sztuki

3. Praga-miasto magiczne

4. Poszukiwanie definicji programowej

5. Wieża z Kośąci Słoniowej

6. Improduktywizm

7. Dandyzm

8. Legenda o melancholickem princi ~ czeski wariant powieści dekadenckiej

9. Japonizm

10. Synestezja i synkretyzm sztuk

11. Nastrojowość i sugestia

12. Technika niuansu - inspiracje verlaine'owskie

13. Fascynacja sztucznością

14. Zanik kłamstwa - sformułowany program "Moderni revue"

ROZDZIAL IV

Liryka Jifego Karaska ze Lvovic - miedzy autonomią poezji a wykładem światopoglądu

1. Stereotyp: Karasek dekadent

2. Motyw śmierci

3. Symbolizm w funkcji ,,wzmocnienia" efektów dekadenckich

4. Motyw nocy

5. Rozbicie osobowości

6. Utopia przeszłości

7. Próby ocalenia

8. Dekadencki kreacjonizm?

Zakończenie

Bibliografia

Exiles from the past worlds. Essays on Czech decadent writers (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Exiles from the past worlds. Essays on Czech decadent writers
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Słowiańska nr 21
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232177-9-4
Liczba stron 279
Liczba arkuszy wydawniczych 24,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się