Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery

W książce zamieszczono referaty wygłoszone na konferencji przygotowanej przez Instytut Socjologii UAM. Układ prezentowanych prac odzwierciedla podział na sekcje tematyczne: Historia (zmiana), ideologia a wizualność miasta; Miasto jako tekst – metodologie i prezentacje; Potyczki i wojny o miasto; Sztuka publiczna i estetyczna. Do książki dołączona jest płyta DVD zawierająca prezentacje multimedialne będące integralnym elementem wystąpień oraz fotoeseje, prezentacje i filmy stanowiące pełnoprawne wystąpienia konferencyjne.

Visuality of a City is a collection of reports delivered at a conference of the same title which took place in Poznan in 2005. The main subject of the lectures was iconosphere of contemporary cities, processes of its creation and destruction, historical transformations and political, artistic and economic activities taking place in that sphere. Authors of the papers included in this book have understood visual aspects of urban space in two ways: first as objectivisation of processes happening in modern cities; second, as one of the most important factors influencing changes. In both cases urban iconosphere was not only a very effective mean of analysing city spaces, but a common platform for reflection of scientists representing different specialisations (anthropology, geography, sociology, economy, history, urban planning etc).

 • Wstęp
 • Część 1. Historia (zmiana), ideologia a wizualność miasta
  • FLORIAN ZIELIŃSKI, Szata ideologiczna miasta - architektura i strój
  • KRZYSZTOF BIERWIACZONEK, Znaki w przestrzeni miasta (po)socjalistycznego. Przypadek Tychów
  • ANNA PIETRZYK, Spiżowe persony Łodzi. Pomniki galerii wielkich łodzian widziane przez pryzmat antropologii codzienności
  • HANNA GRZESZCZUK-BRENDEL, Przestrzenie półprywatne w ciągu XX wieku - zanikanie, degradacja, niszczenie, odtwarzanie jako sygnał przemian społecznych
  • KATARZYNA KUZKO, MARZENA ROMANOWSKA, Kontrasty. Przestrzeń wizualna warszawskiej Pragi
  • JERZY BIAŁAS, Zmodyfikowane posesje w miejskiej zabudowie wielorodzinnej
 • Cześć 2. Miasto jako tekst - metodologie i prezentacje
  • AGATA STANISZ, Od ikonosfery do działań w przestrzeni miasta
  • WOJCIECH MANIA, Lot nad miastem. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach obszarów zurbanizowanych
  • JAKUB ISAŃSKI, Wizualne tło dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana
  • MACIEJ KOWALEWSKI, Jakie miasto widać na widokówce?
  • BARBARA LEWICKA, Estetyka luksusu w przestrzeni centralnej Wiednia i Krakowa
  • ANNA NIEDŹWIEDŹ, Kraków - "miasto papieskie". Analiza symboliki i mitologii przestrzeni miejskiej
  • JACEK MICHALSKI, Miasto w lustrach czy lustra w mieście?
  • PIOTR FOLKMAN, Odzyskiwanie widzialności w przestrzeni miejskiej. Przykład żebraków
 • Część 3. Potyczki i wojny o miasto
  • RAFAŁ DROZDOWSKI, Re-formatowanie przestrzeni miejskiej. Od cichej rewolucji vlepek do cichej kontrrewolucji graffiti i na odwrót
  • MICHAŁ PODGÓRSKI, Estetyki nieefektywnej kontroli
  • MARCIN DRABEK, MARTA KLIMOWICZ, Blokowisko. Badanie przestrzeni osiedla Kozanów we Wrocławiu
  • IWONA JANUCIK, MAGDALENA CHOJNOWSKA, ANITA DENISIUK, Bojary. Rzecz o pewnej dzielnicy. Analiza procesów miejskich w Białymstoku
  • MAŁGORZATA NIESZCZERZEWSKA, Męskie spojrzenie - kobiece spojrzenie. Inny aspekt wizualności nowoczesnego miasta
  • MAREK KRAJEWSKI, Kobiety w mieście
  • PRZEMYSŁAW PLUCIŃSKI, Prywatne, publiczne i to co naoczne
 • Część 4. Sztuka publiczna i estetyzacja
  • ANDRZEJ BEŁKOT, Transgresje w przestrzeni miejskiej. Między estetyzacja a karnawalizacją
  • RYSZARD HAJDAMOWICZ, Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta
  • SYLWIA DUDEK-MAŃKOWSKA, Instytucjonalne metody kreowania wizualnego wymiaru miasta. Reklama zewnętrzna w Warszawie
  • SZYMON OPANIA, Współczesne panoramy miasta jako czynnik poprawy wizerunku Górnego Śląska
  • KONRADMICIUKIEWICZ, Eyidence Locker. Oswajanie miejskiego nadzoru
  • TOMASZ MATUSEWICZ, Przystanek - znak miejsca
 • CD - Prezentacje i filmy
  • JERZY KACZMAREK, Billboardowanie. Dyskurs polityczny w przestrzeni miejskiej
  • PIOTR CHOJNICKI, Obraz miasta - kontury realności
  • BOGNA ŚWIĄTKOWSKA, Radość bycia w mieście - spontaniczne przejmowanie inicjatywy w kształtowaniu przestrzeni miasta. Wspólne działania architektów, dizajnerów, artystów i mieszkańców miasta. Na przykładzie działań Fundacji Bęc Zmiana w Warszawie
  • Studenckie Koło Naukowe Marketingu Multimedialnego AE w Poznaniu, Kapitalizm vs socjalizm w miejscowości turystycznej
  • MAREK KRAJEWSKI, MATEUSZ LEOŃSKI, GOSIA KLEBAN, ŁUKASZ ROGOWSKI, Przystanki
  • IGA WASILEWICZ, ANNA MICHAŁOWSKA, Przestrzeń wykluczona. Ludzie wykluczeni
  • KATARZYNA PAWŁOWSKA, Morfologia miejsca - budynek byłej fabryki włókienniczej w Białymstoku
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Visuality of a City. Creation of City Iconosphere
Typ publikacji Monogfia
Wydanie I
Seria Badania Interdyscyplinarne nr 10
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232180-5-0
Liczba stron 329
Liczba arkuszy wydawniczych 25,00
Format [cm] 17,5 x 24,5
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się