Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Widząc - rozumieć. Dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej

22,00 zł

Tytuł książki wskazuje na rolę ucznia w procesie świadomego odbioru przekazów obrazowych i słowno-obrazowych. Opisane kierunki pracy dydaktycznej nie są ograniczone do ram przedmiotu język polski, a przedstawiony materiał wykracza poza jego granice. Wiele uwagi autorka poświęca przekazom obrazowym i słowno-obrazowym w podręcznikach do kształcenia literackiego i na lekcjach języka polskiego. Rozdział Słowo i obraz w podręcznikach szkolnych do kształcenia literackiego zawiera analizę dwóch projektów podręczników To lubię! oraz Przeszłość to dziś. Drugi podręcznik jest ukazany jako rozwiązanie edytorskie odwołujące się do obrazu w celach motywacyjnych.

Kolejne rozdziały książki: Symbolika gestów i znaków; Ilustracja książkowa; Historyjka obrazkowa i komiks; Fenomen fotografii -zawierają omówienie różnych tekstów kultury popularnej i wysokoartystycznej, które dobrane zostały ze względu na swoje szczególne walory w kształtowaniu sprawności odbioru przekazów obrazowych i słowno-obrazowych.

 • Wprowadzenie

 • Część I. ROZPOZNANIA
  • 1. Miejsce przekazów obrazowych i słowno-obrazowych w kulturze symbolicznej
  • 2. Obraz i słowo w tradycji i współczesności dydaktyki polonistycznej
  • 3. Obraz i słowo w podręczniku szkolnym do kształcenia literackiego

 • Część II. W STRONĘ PRAKTYKI
  • 4. Edukacja wizualna. Założenia. Projekt
  • 5. Edukacja wizualna na lekcjach języka polskiego
   • 5.1. Symbolika gestów, przedmiotów i znaków. Od informacji do symbolizacji
   • 5.2. Ilustracja książkowa jako wprowadzenie do przekazu werbałno-ikonicznego
   • 5.3. Historyjka obrazkowa i komiks jako wprowadzenie do narracji intermedialnej
   • 5.4. Od poezji wizualnej do hipertekstu. Rola słowa i obrazu w społeczeństwie cyfrowym
   • 5.5. Fenomen fotografii. Od zdjęcia w albumie rodzinnym do fotografii prasowej
   • 5.6. Teksty i obrazy. Rola relacji utwór literacki - dzieło sztuki w edukacji wizualnej na lekcjach języka polskiego

 • Podsumowanie

 • Bibliografia
 • Indeks osobowy

 • Seeing - understand. Teaching of Polish language and culture facing visual education (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Widząc - rozumieć. Dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-2010-7
Liczba stron 284
Format [cm] 17,5 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się