Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Vernacular Grammar(s) of Mid-Nineteenth Century Northwestern South Carolina: A Study of Civil War Letters

20,00 zł

Mimo wieloletnich badań poświęconych dialektom amerykańskiego południa, ich historia wciąż pozostaje niezbadana. Relatywny brak zainteresowania studiami historycznymi wynikał między innymi z niedostrzeżenia ważnego materiału prymarnego jakim są listy pisane przez mało wyedukowane osoby, dla których proces przelewania myśli na papier stanowił nie lada problem. Celem książki jest choć częściowe wypełnienie luk w badaniach historii rozwoju owej barwnej odmiany języka angielskiego. Aby cel ten osiągnąć, został zebrany oraz szczegółowo przeanalizowany zbalansowany korpus listów napisanych przez żołnierzy pochodzących z trzech wybranych hrabstw Karoliny Południowej – stanu, który odegrał ważną rolę w procesie formowania się dialektów amerykańskiego południa. Istotnym faktem jest, iż żołnierze ci pochodzili z tej samej grupy społecznej: przed wybuchem konfliktu północ-południe byli oni albo rolnikami, albo drobnymi rzemieślnikami, a ich dostęp do (formalnej) edukacji był znacznie ograniczony. Zakłada się, że w listach tego rodzaju, czyli tworzonych przez osoby, których poziom piśmienności był znacznie ograniczony, pojawiają się cechy wernakularne. Innymi słowy są to cechy potoczne, typowe dla języka mówionego oraz danego dialektu społecznego, czy też regionalnego. Książka składa się z dwóch części: teoretycznej oraz analitycznej. Każda z części składa się z kolei z trzech rozdziałów. Łącznikiem między częścią teoretyczną a analityczną jest rozdział czwarty, który opisuje zebrany korpus oraz przedstawia założenia obranej metodologii.

The book discusses the grammar(s) of selected Civil War soldiers hailing from three counties in Northwestern South Carolina. It is in two parts, of which the first constitutes the theoretical background; the second presents the results of an analysis of the compiled corpus. Both parts comprise three chapters and are linked by Chapter Four. Chapter One places Northwestern South Carolina within the linguistic landscape of the American South. Chapter Two describes the body of existing studies on nineteenth century Englishes of the South and touches upon the debate on the beginning of Southern American English. Chapter Three deals with Civil War vernacular correspondence and its validity for linguistic scrutiny. Chapter Four functions as a transition between the theoretical and analytical parts, and considers corpus structure, methodological issues, and a selection of features subject to linguistic scrutiny. Chapter Five elaborates on two grammatical phenomena: present tense agreement between subject and verb and variation in the past tense be paradigm. This discussion is followed by Chapter Six, where variation among principal parts of irregular verbs and consonant-cluster reduction attested among past tense forms of regular verbs are presented. Chapter Seven, the last chapter, analyses variation from idiolectal and community grammar perspectives.

Contents
(Rozmiar: 59.4 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Vernacular Grammar(s) of Mid-Nineteenth Century Northwestern South Carolina: A Study of Civil War Letters
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Tytuł (pl): Gramatyka wemakulama w północnozachodniej części Karoliny Południowej w połowie dziewiętnastego wieku: Analiza listów z okresu amerykańskiej wojny secesyjnej
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Angielska nr 41
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83-232-2626-0
Liczba stron 366
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się