Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom IV - Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce - zarys specyfiki problemu

22,00 zł

Spis treści
1. Wstęp......................................................................................................................... 7
2. Osoby niesłyszące kulturowo – zarys społecznej specyfiki...................... 11
3. Czas wolny, turystyka i rekreacja – definicje i relacje pojęć..................... 22
4. Turystyka i rekreacja osób o specjalnych potrzebach w świetle
literatury .................................................................................................................. 27
4.1. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych....................................... 27
4.2. Turystyka i rekreacja osób niesłyszących................................................... 31
5. Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących – wyniki badań
własnych................................................................................................................... 36
5.1. Cel, zakres i metody badań ........................................................................... 36
5.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy ................... 41
5.3. Czas wolny i sposoby jego spędzania w dniu powszednim................... 46
5.4. Turystyka i rekreacja weekendowa oraz świąteczna ................................ 55
5.5. Wakacyjne i urlopowe wyjazdy turystyczne ............................................. 70
5.6. Czynniki ograniczające udział w turystyce i rekreacji............................. 93
5.7. Nastawienie do integracji społecznej w czasie wolnym.......................... 95
5.8. Wnioski ............................................................................................................ 97
6. Działania na rzecz rozwoju turystyki osób niesłyszących ....................... 102
6.1. Polityka państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych... 102
6.2. Propozycje dostosowania oferty turystycznej i rekreacyjnej do
potrzeb niesłyszących osób.................................................................. 107
6.2.1. Zasady udostępniania miejsc i obiektów niesłyszącym
turystom....................................................................................... 108
6 Spis treści
6.2.2. Przykłady dobrych praktyk....................................................... 118
6.2.3. SITex i SITur – programy wspomagające system informacji
turystycznej.................................................................................. 127
7. Podsumowanie....................................................................................................... 131
Aneks............................................................................................................................. 137
Literatura...................................................................................................................... 304
Indeks ........................................................................................................................... 312
Leisure time, tourism and recreation of deaf people in Poland. An outline of the specific problem (Summary).............................................................. 314

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom IV - Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce - zarys specyfiki problemu
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Inne
Wydanie I
Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 4
ISBN 978-83-232-2172-2
Liczba stron 315
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się