Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Urzeczenie. O sztuce i przywiązaniu

10,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Urzeczenie – najnowsza książka krytyczna wybitnej amerykańskiej literaturoznawczym Rity Felski – to rozprawa poświęcona teorii, interpretacji i akademickim uwarunkowaniom sztuki. Badaczka dyskutuje w niej ze zobiektywizowanymi, bezosobowymi dyskursami analitycznymi i wykazuje ich niewystarczalność w obliczu afektywnych uwikłań odbioru tekstów kultury. Jak przekonuje Felski, w dotychczasowych praktykach naukowych brakowało wykorzystania pojęć takich jak zafascynowanie, wzruszenie czy przywiązanie. Urzeczeni stanowią próbę odzyskania kategorii marginalizowanych do tej pory do poziomu lektury naiwnej i zaaplikowania ich do akademickich procedur badawczych, rozszerzając jednocześnie pole zainteresowania współczesnego uniwersytetu ze sztuki wysokiej na wszystkie przejawy twórczej działalności kulturalnej.

Uwaga! Egzemplarze ze zwrotów z hurtowni - mogą posiadać uszkodzenia na okładkach i brzegach stron, zabrudzenia, zagniecenia!

Przedmowa. Czytając „jak Rita”. Humanistyki i przywiązania w Urzeczeniu Rity Felski (Tomasz Mizerkiewicz)

Wstęp

Rozdział 1
O przywiązaniu

Rozdział 2
Sztuka i nastrojenie

Rozdział 3
W obronie identyfikacji

Rozdział 4
Interpretacja jako relacja

Podziękowania

Posłowie tłumaczek

Hooked – the latest critical book by the eminent American literary scholar Rita Felski – is a dissertation devoted to the theory, interpretation and academic perspectives for art. The researcher discusses objectified, impersonal analytical discourses and shows their insufficiency in the face of the affective entanglements of the reception of cultural texts. As Felski argues, so far scientific practices have lacked the use of concepts such as fascination, emotion or attachment. Hooked is an attempt to regain this categories - often marginalized to the level of naive reading - and apply them to the academic research procedures. At the same time it extends the field of interest of a contemporary university from high art to all manifestations of creative cultural activity.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Urzeczenie. O sztuce i przywiązaniu
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Hooked: Art and Attachment
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4070-9
DOI 10.14746/amup.9788323240716
Liczba stron 190
Liczba arkuszy wydawniczych 12,75
Format [cm] 17 x 24
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się