Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999

Monografia jest próbą ukazania roli i miejsca Ukrainy w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999 oraz dotyczących Ukrainy koncepcji polskiej wschodniej polityki zagranicznej. Autor przedstawia powstanie i ewolucję stosunków polsko-ukraińskich w szybko zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej, poddając analizie procesy polityczne i fakty mające istotny wpływ na kształtowanie się partnerstwa polsko-ukraińskiego. Wśród wykorzystanych źródeł znalazły się dokumenty ośrodków rządowych i urzędów administracji publicznej.

The main aim of this research is to present a complex formation and evolution process of the Polish-Ukrainian relations in a changeable international reality as well as to analyze political processes and facts influencing the formation of the Polish-Ukrainian partnership. On one hand, it is the process of a democratic Polish state creation, old structures collapse and radical reorganization of the political life. On the other hand, it is a change of international associates, new states formation and necessity to respond to the quickly changing situation in the East. Apart from presenting a great deal of positive effects and consequences of the Polish-Ukrainian partnership, the publication shows the critical opinion on the last ten years of mutual relations, missing no essential negligence of eastern policy and the whole sphere of matters from the past that were not put in order.

 • Wstęp

 • Rozdział I
 • Kształtowanie się stosunków polsko-ukraińskich w okresie od wyborów do Sejmu Kontraktowego do momentu ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę (4 czerwca 1989 - 24 sierpnia 1991)

  • 1. Redefinicja polskiej polityki zagranicznej
   • Demokratyczne przemiany w Polsce i ich wpływ na kwestię wschodnią
   • Powstanie pierwszego solidarnościowego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego i zmiana relacji polsko-radzieckich
  • 2. Proces tworzenia polskiej polityki wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy
   • Polityka "dwutorowości" ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w kontaktach ze wschodnimi sąsiadami
   • Deklaracja o zasadach i podstawowych kierunkach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich
  • 3. Zmiany w położeniu mniejszości ukraińskiej w Polsce

 • Rozdział II
 • Stosunki Polski z Ukrainą w okresie pierwszych rządów solidarnościowych (sierpień 1991 - październik 1993)
  • 1. Stanowisko Polski wobec niepodległości Ukrainy
  • 2. Destabilizacja sytuacji politycznej w ZSRR i stacjonowanie wojsk radzieckich w Polsce jako czynniki negatywnie wpływające na kontakty polsko--ukraińskie
  • 3. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy
  • 4. Ukraińskie próby zespolenia interesów politycznych Polski i Ukrainy

 • Rozdział III
 • Okres stagnacji w międzypaństwowych kontaktach polsko-ukraińskich (1993--1995)
  • 1. Zmiana na polskiej scenie politycznej, powstanie koalicji SLD - PSL
   • Próby korekty polskiej polityki zagranicznej w kontaktach ze wschodnimi sąsiadami
   • Polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie budowy gazociągu Jamał - Europa
   • Zachodnia i sprawa Łysenki
   • Nowe koncepcje polskiej polityki wschodniej
   • Próby rozwoju współpracy regionalnej - powstanie Euroregionów Karpaty i Bug
  • 2. Kontakty polityczne miedzy Polską a Ukrainą
  • 3. Polsko-ukraińska współpraca wojskowa i gospodarcza w latach 1993-1995
  • 4. Wewnętrzna słabość Ukrainy i wątpliwości związane z utrwaleniem ukraińskiej niepodległości
   • Kryzys ekonomiczny na Ukrainie i pogłębiające się podziały społeczne
   • Konflikt ukraińsko-rosyjski
   • Proces integracji Polski ze strukturami euroatlantyckimi a ukraińskie stanowisko w kwestii rozszerzenia NATO

 • Rozdział IV
 • Strategiczny wymiar stosunków Polski z Ukrainą w polityce zagranicznej RP (1996-1999)
  • 1. Wybory prezydenckie w Polsce i ich wpływ na zwrot w stosunkach polsko--ukraińskich
  • 2. Renesans Ukrainy w polskiej polityce wschodniej (1996-1997)
   • Intensyfikacja współpracy politycznej i kontaktów przywódców obu państw
   • Polsko-ukraińska deklaracja o pojednaniu
  • 3. Polska i Ukraina na przełomie 1998/1999 roku
  • 4. Prognozy

 • Zakończenie

 • Bibliografia

 • The Ukraine in the Polish eastern policy (1989-1999) (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The Ukraine in the Polish eastern policy (1989-1999)
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Nauki Polityczne nr 17
ISSN 0137-141X
ISBN 83-232-1359-3
Liczba stron 248
Liczba arkuszy wydawniczych 19,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się