Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne

35,00 zł
The narra

tive used in the work represents the ground for meeting the fundamental goal of the research explorations, which was the investigation of the youth's identity in the perspective of the globalizing world. The results of the study inspire us to a humanistic reflection on the youth's autodefinition as the main actor of prospective changes, the actor who seeks projections, shapes his own reference, updates the knowledge of himself, the world and his relations with the globalizing world. The analysis and the interpretation of the research led to a definition of the youth's proprogressive orientation standing for the essence of an active participation and co-operation in the global reality, helping maintain the susceptibility to globalization processes in the world and contributing to a critical and permanent thought and evaluation of the changes taking place in the modem society.

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1. GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA - APOGEUM CZY ZMIERZCH CYWILIZACYJNY?
1.1. Globalizacja - rozważania o naturze pojęcia
1.2. Czynniki historyczne i źródła globalizacji
1.3. Polityczna i gospodarcza płaszczyzna globalizacji
1.4. Ruchy antyglobalizacyjne i krytyka globalizacji

ROZDZIAŁ 2. SPOŁECZNO-KULTUROWY WYMIAR PROCESÓW GLOBALIZACJI
2.1. Społeczeństwo współczesne - wyzwania dla przyszłości
2.2. Dylematy tożsamościowe w procesie zmiany kulturowej
2.3. Indywidualizm i kolektywizm jako kulturowe orientacje normatywne i wzory mentalności

ROZDZIAŁ 3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ
3.1. Problemy i hipotezy badawcze
3.2. Zmienne i wskaźniki
3.3. Metoda i technika badawcza
3.4. Próba badawcza, teren i organizacja badań
3.5. Społeczna i demograficzna charakterystyka badanej populacji

ROZDZIAŁ 4. INDYWIDUALNE (AUTO) DEFINICJE I INTERPRETACJE WYBRANYCH ASPEKTÓW ŚWIATA GLOBALNEGO Z PERSPEKTY- WY BADANEJ MŁODZIEŻY
4.1. Subiektywny aspekt poczucia tożsamości młodzieży i ocena pokolenia rówieśników w sfragmentaryzowanym społeczeństwie globalnym
4.2. Orientacje normatywne badanej młodzieży skoncentrowane na dymensji indywidualizm v/s kolektywizm w kontekście procesów globalizacji
4.3. Zjawisko globalizacji współczesnego świata w percepcji i ocenie badanej młodzieży

ROZDZIAŁ 5. HOMO EXPLORENS JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEJ NARRACJI WSPÓŁCZESNOŚCI
5.1. Poszukiwanie prawdy przez człowieka późnej nowoczesności w procesie dialogowej relacji z "innością"
5.2. Tożsamość poszukująca jako wyraz zgody jednostki na "dezintegrację pozytywną"
5.3. "Etos demokratyczny" jako wzorzec mentalności jednostek we współczesnym świecie

Bibliografia

Aneks 2

The Youth's Identity in the Perspective of the Global World. Sociopedagogical Study (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The Youth's Identity in the Perspective of the Global World. Sociopedagogical study
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 133
ISSN 0083-4254
ISBN 83-232-1687-8
Liczba stron 252
Liczba arkuszy wydawniczych 19,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się