Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Symbolae Philologorum Posnaniensium, XVI

Open Access Open Access
28,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

COMMENTATIONES AD 1NTERPRETANDI ATREM PERTINENTES

Od poetów do profesorów - uwagi na temat przekładów I ody Safony Modlitwa do Afrodyty - Gościwit Malinowski
Refleksje nad przekładem Herodota Seweryna Hammera w świetle językoznawstwa kognitywnego - Anna Marchewka
Idem per idem, czyli jak rozumieć parafrazę w scholiach - Barbara Chmielewska-Brzostowska
Metajęzyk w Hermeneutykach Arystotelesa z perspektywy tłumacza - Hubert Wołanin
Nad przekładem "nowego Posejdipposa" - Jerzy Danielewicz
Skąd się biorą didaskalia w przekładach dramatów antycznych? Exemplum: Asinaria Plauta w tłumaczeniu Ewy Skwary - Ewa Skwara
W kraju Zachodnich Etiopów żyją tak wielkie węże, że rośnie na nich trawa, czyli o tłumaczeniu Strabona - Małgorzata Wróbel
Ingenti subiere feretro (Verg. Aen. 6, 222) - uwaga translatoryczna - Marek Krajewski
O nowy przekład Satyryków Petroniusza - Józef Korpanty
Przekład epigramów Marcjalisa pióra Stanisława Kołodziejczyka - Hanna Szelest
Odwołania do kilku prozaików rzymskich w komentarzu Naruszewiczowym do Tacyta Dzieł wszystkich - Jerzy Starnawski
Amfibolia jako problem przekładu. Animula... Hadriana - Radosław Piętka
Tłumacza kłopoty z Ulpianem. Uwagi do przekładu przydomka Keitoukeitos (Ath. Id-e) - Krystyna Bartol
Nad polskim Klaudianem - Maria Cytowska
Tomasz Treter - dwie ody horacjańskie na cześć kardynała Hozjusza w przekładzie Wiktora Steffena - Radosław Piętka
Warsztat renesansowego tłumacza. Piotr Ciekliński i jego Potrójny z Piania - Magdalena Szymańska-Piętka.
Centuria chronostichorum z Flory chińskiej Michała Boyma SI - panegiryczne zmagania z czasem i literą - Monika Miazek
Nieszczęśliwa łatwość składania wierszy. Jacek Przybylski jako tłumacz i literat - Dorota Antkiewicz
Słowniki na biurku tłumacza - Anna M. Komornicka
Tłumaczenie, czyli wyjaśnianie nieprzekładalnego - Anna Pawlaczyk

SCRIPTA POLONE REDDITA

Damon z Aten w świadectwach antycznych - Marian Wesoły
Apollonios z Rodos, Argonautica II 178-300 - Ewa Nowak
Kwintus Tulliusz Cyceron, Dwanaście znaków zodiaku - Radosław Piętka
Kilka refleksji na temat tłumaczenia poezji antycznej - Karol Zieliński
Ibis - kilka uwag ogólnych wraz z przekładem wstępu - Marlena Puk
Wstęp do traktatu O medycynie Aulusa Korneliusza Celsusa - Ireneusz Mikołajczyk
Publiusz Owidiusz Nazo, Listy znad Morza Czarnego III 3 - Elżbieta Wesołowska
Plutarch, Zasługi kobiet. Rozdział 3: "Kobiety z Chios" - Magdalena Stuligrosz

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Symbolae Philologorum Posnaniensium, XVI
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski, łaciński, zachodnioeuropejskie
Tytuł (EN) -
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
Seria -
ISSN 0302-7384; e-ISSN: 2720-2305
ISBN 83-232-1439-5
DOI 10.14746/sppgl
Liczba stron 268
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się