Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie

 • Dostępność: brak w magazynie
 • ISBN: 83-232-1545-6
 • Kategoria: Filologia Polska
 • Data wydania: 2005

Rozprawa wypełnia dotkliwą lukę w językoznawstwie polskim. Zasługą autorki jest rozpoznanie dużego fragmentu współczesnego słownictwa dotyczącego kulinariów, zwłaszcza nazw potraw, napojów i produktów spożywczych.
Część II książki to znakomity "Słownik nazw potraw i napojów we współczesnej polszczyźnie". Zawiera ok. 5 tys. leksemów opracowanych wzorcowo, według najlepszych zasad leksykograficznych. Warto podkreślić walory kulturowe opracowania: spożywanie pokarmów, kuchnia - to podstawowe wyznaczniki każdej wspólnoty, jej obyczajów, powtarzalnego sposobu bycia.

This is the first book in Polish literature on linguistics dealing so extensively with the thematic vocabulary in modern standard Polish connected with food, and to be more exact, an analysis of names of dishes, beverages and foodstuffs registered in Polish post-World War II lexicography (in general dictionaries, dictionaries of foreign words, phraseological dictionaries and in other lexicons starting with Słownik języka polskiego edited by W. Doroszewski and published in the years 1958-1969 until the publication of the Uniwersalny słownik języka polskiego edited by S. Dubisz and Wielki słownik wyrazów obcych edited by M Bańko published in 2004). The author also used recipes found in women's magazines in the years 1990-2004. The author presents in turn: a semantic classification of the collected lexemes against the background of transformations in Polish cuisine in the history of culture, characterisation of loanwords from particular languages, proto-Slavonic heritage, morphological formations and semantic neologisms and analysis of mechanisms of creating nouns in the multi-word culinary names. The conclusion contains a description of linguistic changes in the most recent culinary vocabulary after 1989. A separate part of the book is the Słownik nazw potraw i napojów we wspołczesnej polszczyźnie [A dictionary of names of dishes and beverages in modern Polish] containing over 4,500 entries.

 • I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
  • 1. Wprowadzenie
   2. Słownictwo kulinarne a pola tematyczne współczesnej polszczyzny ogólnej
   • 3. Źródła i zakresu materiału
   • 3. 1. Źródła materiału
    3. 2. Zakres materiału
    • 3. 2. 1. Nazwy proprialne a apelatywne w słownictwie kulinarnym
     3. 2. 2. Wielowyrazowe nazwy potraw a granice frazeologii
     3. 2. 3. Granice pola Potrawy, napoje i produkty spożywcze
    •  

 • II. KATEGORIE SEMANTYCZNE NAZW POŻYWIENIA
  • 1. Żywność - ogólnie
   • 1. 1. Słownictwo ogólne
    1. 2. Słownictwo szczegółowe
  • 2. Produkty i przetwory spożywcze - składniki potraw i napojów
   • 2. 1. Słownictwo ogólne
    2. 2. Słownictwo szczegółowe
  • 3. Potrawy
   • 3. 1. Słownictwo ogólne
    3. 2. Słownictwo szczegółowe
  • 4. Napoje
   • 4. 1. Słownictwo ogólne
    4. 2. Słownictwo szczegółowe
  • Trochę historii
  •  

 • III. STRUKTURA FORMALNO-GENETYCZNA NAZW POŻYWIENIA
  • 1. Zapożyczenia
   • 1. 1. Zapożyczenia francuskie
    1. 2. Zapożyczenia niemieckie
    1. 3. Zapożyczenia angielskie
    1. 4. Zapożyczenia włoskie
    1. 5. Zapożyczenia łacińskie
    1. 6. Zapożyczenia wschodniosłowiańskie
    1. 7. Zapożyczenia hiszpańskie
    1. 8. Pozostałe zapożyczenia
  • 2. Dziedzictwo prasłowiańskie
   3. Formacje słowotwórcze
   4. Neosemantyzmy
  •  

 • IV. MECHANIZMY NOMINACJI W KULINARNYCH ZESTAWIENIACH I KOLOKACJACH
  • 1. Nazwy materiałowe
   2. Nazwy określające sposób przyrządzenia potrawy
   • 2. 1. Nazwy określające sposób przyrządzenia potrawy (aspekty techniczne)
    2. 2. Nazwy określające sposób przyrządzenia potrawy (aspekty pragmatyczne)
  • 3. Nazwy genetyczne
   • 3. 1. Nazwy etniczno-geograficzne
    3. 2. Nazwy odśrodowiskowe
    3. 3. Nazwy familijno-domowe
    3. 4. Nazwy upamiętniające
  • 4. Nazwy sensoryczne
   • 4. 1. Nazwy ogólnosensoryczne melioratywne
    4. 2. Nazwy z określeniami wrażeń smakowych
    4. 3. Nazwy z określeniami wrażeń wzrokowych
    4. 4. Nazwy z określeniami wrażeń dotykowych
    4. 5. Nazwy z określeniami zapachu
    4. 6. Nazwy z określeniami wrażeń słuchowych
  • 5. Nazwy teleologiczno-adresatywne
   • 5. 1. Nazwy temporalno-okolicznościowe
    5. 2. Nazwy funkcyjne
    5. 3. Nazwy adresatywne
  • 6. Nazwy sposobowo-rezultatywne
  • 7. Varia
  •  

 • V. ZAKOŃCZENIE - LEKSYKA KULINARNA W POLSZCZYŹNIE PO ROKU 1989
 •  

 • SŁOWNIK NAZW POTRAW I NAPOJÓW WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNI
 •  

 • Wykaz czasopism poddanych ekscerpcji
  Wykaz skrótów
  Skróty tytułów słowników
  Skróty tytułów czasopism
  Pozostałe skróty
  Wykorzystana literatura przedmiotu
  Słowniki poddane ekscerpcji
  Pozostała literatura


 • Studies on culinary vocabulary in modern Polish (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Studies on culinary vocabulary in modern Polish
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 90
ISSN 0554-8179
ISBN 83-232-1545-6
Liczba stron 444
Liczba arkuszy wydawniczych 40,00
Format [cm] 18,0 x 24,5
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się