Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku

46,00 zł

Pierwszą część książki stanowi słownik tematyczny zawierający 5580 haseł (wyekscerpowanych z wydanych w XX w. słowników ogólnych języka polskiego, słowników wyrazów obcych, frazeologicznych, gwar środowiskowych i innych), zgromadzonych w rozdziałach: gry i zabawy towarzyskie, zabawy taneczne, spotkania towarzyskie, konkury i wesele, zabawy kalendarzowe (obrzędowe), gościnność, etykieta towarzyska, teksty okolicznościowe oraz varia. Druga część książki to opis materiału słownikowego w aspekcie lingwistycznym i kulturowym: rodzime formacje słowotwórcze, neosemantyzmy, zapożyczenia z różnych języków, frazeologizmy i ich warstwy chronologiczne (od słownictwa najstarszego po wiek XX). Autorka odwołuje się też do wybranych prac z zakresu historii kultury, by ukazać ciągłość polskiej tradycji kulturowej, a także jej otwartość i silne związki z kulturą europejską. Całość zamyka alfabetyczny indeks haseł słownika.

This book consists of two parts. The first part is a dictionary of 5,580 entries (excerpted from the general dictionaries of Polish, published in the 20th century, as well as phraseological dictionaries and those which contain different jargons, and several other dictionaries) collected in several chapters: social games and plays, dances, social meetings, courtship, wedding, customary holidays according to the calendar, hospitality, social etiquette, participation in social life, social customs, social conversations and occasional texts, and varia. Each chapter ends with language formulas and pumabs connected with a given subject area. The second part of the book is a description of the dictionary material from the linguistic and cultural point of view. In this part the author concentrates her attention on such problems as formal types of the described entries (native word-formations, neosemantisms, borrowings from other languages, phraseologisms) and their chronological strata (from the oldest vocabulary to those, which the dictionaries published in the last decade of the 20th century). The author also refers to the selected works in the field of history of culture to show, on the one hand, the continuity of Polish cultural tradition, and, on the other, to draw attention to its openness and strong relations with European culture. The book ends with an alphabetical index of the entries of the dictionary.

 • ZAGADNIENIA WSTĘPNE
  • 1. O pojęciu życia towarzyskiego
  • 2. Informacje o słowniku
  • 3. Budowa artykułu hasłowego
 •  

 • SŁOWNIK TEMATYCZNY

 • 1. Gry i zabawy towarzyskie
  • 1.1. Słownictwo wspólne
  • 1.2. Gry karciane
   • 1.2.1. Słownictwo ogólne
   • 1.2.2. Słownictwo szczegółowe
  • 1.3. Gry planszowe
   • 1.3.1. Szachy
    • 1.3.1.1. Słownictwo ogólne
    • 1.3.1.2. Słownictwo szczegółowe
   • 1.3.2. Warcaby
    • 1.3.2.1. Słownictwo ogólne
    • 1.3.2.2. Słownictwo szczegółowe
   • 1.3.3. Pozostałe gry planszowe
  • 1.4. Gry zręcznościowe
   • 1.4.1. Bilard
    • 1.4.1.1. Słownictwo ogólne
    • 1.4.1.2.Słownictwo szczegółowe
   • 1.4.2. Domino
    • 1.4.2.1. Słownictwo ogólne
    • 1.4.2.2. Słownictwo szczegółowe
   • 1.4.3. Kości
    • 1.4.3.1. Słownictwo ogólne
    • 1.4.3.2. Słownictwo szczegółowe
   • 1.4.4. Kręgle
    • 1.4.4.1. Słownictwo ogólne
    • l.4.4.2. Słownictwo szczegółowe
   • 1.4.5. Krokiet
    • 1.4.5.1. Słownictwo ogólne
    • 1.4.5.2. Słownictwo szczegółowe
   • 1.4.6. Pozostałe gry zręcznościowe
  • 1.5. Zabawy towarzyskie
   • 1.5.1. Słownictwo ogólne
   • 1.5.2. Słownictwo szczegółowe
  • 1.6. Gry i zabawy środowisk dewiacyjnych
  • Formuły do rozdziału l
  • Przysłowia do rozdziału l
 • 2. Zabawy taneczne
  • 2.1. Słownictwo wspólne
  • 2.2. Tańce
   • 2.2.1. Słownictwo ogólne
   • 2.2.2. Tańce towarzyskie
   • 2.2.3. Tańce ludowe i narodowe polskie
   • 2.2.4. Tańce ludowe i narodowe obce
   • 2.2.5. Figury i kroki taneczne
   • 2.2.6. Inne
  • 2.3. Zabawy z tańcami
   • 2.3.1. Słownictwo ogólne
   • 2.3.2. Słownictwo szczegółowe
   • 2.3.3. Uczestnicy
   • 2.3.4. Miejsca
   • 2.3.5. Ozdoby i akcesoria
  • 2.4. Yaria
  • Przysłowia do rozdziału 2
 • 3. Spotkania towarzyskie
  • 3.1. Słownictwo wspólne
  • 3.2. Spotkania "z okazji"
   • 3.2.1. Chrzciny
    • 3.2.1.1. Słownictwo ogólne
    • 3.2.1.2. Słownictwo szczegółowe
   • 3.2.2. Urodziny
    • 3.2.2.1. Słownictwo ogólne
    • 3.2.2.2. Słownictwo szczegółowe
   • 3.2.3. Imieniny
    • 3.2.3.1. Słownictwo ogólne
    • 3.2.3.2. Słownictwo szczegółowe
   • 3.2.4. Jubileusz
    • 3.2.4.1. Słownictwo ogólne
    • 3.2.4.2. Słownictwo szczegółowe
   • 3.2.5. Oblewanie
    • 3.2.5.1. Słownictwo ogólne
    • 3.2.5.2. Słownictwo szczegółowe
   • 3.2.6. Stypa
   • 3.2.7. Inne okazje
  • 3.3. Spotkania w określone dni i miesiące
  • 3.4. Spotkania o określonej porze dnia
  • 3.5. Spotkania alkoholowe
  • 3.6. Inne spotkania towarzyskie
  • 3.7. Uczestnicy spotkań towarzyskich
  • 3.8. Miejsca
  • 3.9. Prezenty
   • 3.9.1. Słownictwo ogólne
   • 3.9.2. Słownictwo szczegółowe
  • 3.10. Ozdoby i akcesoria
   • 3.10.1. Słownictwo ogólne
   • 3.10.2. Słownictwo szczegółowe
  • 3.11. Spotkania towarzyskie środowisk dewiacyjnych
  • 3.12. Yaria
  • Przysłowia do rozdziału 3
 • 4. Konkury i wesele
  • 4.1. Konkury
  • 4.2. Swaty
   • 4.2.1. Swatanie
   • 4.2.2. Swat
   • 4.2.3. Swatka
  • 4.3. Odmowa
  • 4.4. Zaręczyny
   • 4.4.1. Słownictwo ogólne
   • 4.4.2. Słownictwo szczegółowe
  • 4.5. Wesele
   • 4.5.1. Słownictwo ogólne
   • 4.5.2. Słownictwo szczegółowe
   • 4.5.3. Zapraszanie
   • 4.5.4. Spotkania przedweselne
   • 4.5.5. Obrzędy
   • 4.5.6. Tańce
   • 4.5.7. Mowy weselne
   • 4.5.8. Dary
   • 4.5.9. Uczestnicy
   • 4.5.10. Miejsca
   • 4.5.11. Akcesoria
   • 4.5.12. Spotkania poweselne
   • 4.5.13. Inne
  • Formuły do rozdziału 4
  • Przysłowia do rozdziału 4
 • 5. Zabawy kalendarzowe (obrzędowe) - według porządku roku liturgicznego
  • 5.1. Św. Andrzej
  • 5.2. Adwent
  • 5.3. Św. Barbara
  • 5.4. Św. Mikołaj
  • 5.5. Boże Narodzenie
   • 5.5.1. Słownictwo ogólne
   • 5.5.2. Składanie życzeń
   • 5.5.3. Zabawy
   • 5.5.4. Ozdoby i akcesoria
   • 5.5.5. Prezenty
  • 5.6. Św. Szczepan
  • 5.7. Św. Sylwester
  • 5.8. Nowy Rok
   • 5.8.1. Słownictwo ogólne
   • 5.8.2. Słownictwo szczegółowe
  • 5.9. Trzech Króli
  • 5.10. Karnawał
   • 5.10.1. Słownictwo ogólne
   • 5.10.2. Słownictwo szczegółowe
   • 5.10.3. Ozdoby i akcesoria
   • 5.10.4. Uczestnicy
  • 5.11. Zima
  • 5.12. Św. Walenty
  • 5.13. Ostatki
   • 5.13.1. Słownictwo ogólne
   • 5.13.2. Słownictwo szczegółowe
   • 5.13.3. Akcesoria
   • 5.13.4. Uczestnicy
  • 5.14. Wielki Post
  • 5.15. Św. Kazimierz
  • 5.16. Św. Grzegorz
  • 5.17. Wiosna
   • 5.17.1. Zabawy
   • 5.17.2. Akcesoria
  • 5.18. Pierwszy kwietnia
  • 5.19. Wielkanoc
   • 5.19.1. Słownictwo ogólne
   • 5.19.2. Składanie życzeń
   • 5.19.3. Dyngus
   • 5.19.4. Inne zabawy
   • 5.19.5. Ozdoby i akcesoria
   • 5.19.6. Prezenty
  • 5.20. Zielone Świątki
  • 5.21. Boże Ciało
  • 5.22. Św. Jan Chrzciciel
  • 5.23. Św. Hubert
  • 5.24. Odpust
   • 5.24.1. Słownictwo ogólne
   • 5.24.2. Słownictwo szczegółowe
  • 5.25. Zabawy gospodarskie
   • 5.25.1. Żniwa
   • 5.25.2. Inne
  • 5.26. Varia
  • Formuły do rozdziału 5
  • Przysłowia do rozdziału 5
 • 6. Gościnność
  • 6.1. Słownictwo ogólne
  • 6.2. Udzielanie gościny i okazywanie gościnności
  • 6.3. Przebywanie w gościnie i korzystanie z gościnności
  • 6.4. Zapraszanie
   • 6.4.1. Słownictwo ogólne
   • 6.4.2. Słownictwo szczegółowe
  • 6.5. Witanie
   • 6.5.1. Słownictwo ogólne
   • 6.5.2. Słownictwo szczegółowe
  • 6.6. Rozsadzanie gości
   • 6.6.1. Słownictwo ogólne
   • 6.6.2. Słownictwo szczegółowe
  • 6.7. Częstowanie
   • 6.7.1. Słownictwo ogólne
   • 6.7.2. Słownictwo szczegółowe
  • 6.8. Żegnanie
   • 6.8.1. Słownictwo ogólne
   • 6.8.2. Słownictwo szczegółowe
  • 6.9. Gość
   • 6.9.1. Słownictwo ogólne
   • 6.9.2. Słownictwo szczegółowe
  • 6.10. Gospodarz
   • 6.10.1. Słownictwo ogólne
   • 6.10.2. Słownictwo szczegółowe
  • 6.11. Odmawianie gościny
  • 6.12. Varia
  • Formuły grzecznościowe
  • Powitania, pożegnania, pozdrowienia
  • Przysłowia do rozdziału 6
 • 7. Etykieta towarzyska
  • 7.1. Słownictwo ogólne
  • 7.2. Słownictwo szczegółowe
  • 7.3. Brak ogłady towarzyskiej
  • Przysłowia do rozdziału 7
 • 8. Udział w życiu towarzyskim
  • 8.1. Aktywność towarzyska
  • 8.2. Wystawność życia towarzyskiego
  • 8.3. Grupy towarzyskie i osoby do nich należące
  • 8.4. Akcesoria
  • 8.5. Brak aktywności towarzyskiej
  • Przysłowia do rozdziału 8
 • 9. Zwyczaje towarzyskie
  • 9.1. Słownictwo ogólne
  • 9.2. Słownictwo szczegółowe
  • Przysłowia do rozdziału 9
 • 10. Rozmowy towarzyskie i teksty okolicznościowe
  • Toasty
  • Życzenia
  • Inne formuły
 • 11. Varia
 •  

 • OPIS MATERIAŁU
  • Gry i zabawy towarzyskie
  • Zabawy taneczne
  • Spotkania towarzyskie
  • Konkury i wesele
  • Zabawy kalendarzowe (obrzędowe)
  • Gościnność
  • Etykieta towarzyska. Udział w życiu towarzyskim. Zwyczaje towarzyskie. Rozmowy towarzyskie i teksty okolicznościowe
  •  

 • ZAKOŃCZENIE
 •  

 • WYKORZYSTANA LITERATURA PRZEDMIOTU
 • SKRÓTY TYTUŁÓW SŁOWNIKÓW I INNYCH ŹRÓDEŁ POZOSTAŁE SKRÓTY
 • INDEKS HASEŁ SŁOWNIKA
 •  

 • YOCABULARY AND PHRASEOLOGY OF SOCIAL LIFE IN POLISH LEXICOGRAPHY IN THE 20th CENTURY (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Vocabulary and phraseology of social life in Polish lexicography in the 20th century
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 81
ISSN 0554-8179
ISBN 83-232-1378-X
Liczba stron 504
Liczba arkuszy wydawniczych 35,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się