Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Single. Żyjąc w pojedynkę

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232188-9-0
  • Kategoria: OUTLET, Socjologia
  • Data wydania: 2008
45,00 zł

This book is devoted to the presentation of the life style of single men and women who set up one-person households. In the recent decades the number of people who have been living single and lonely lives instead of setting up families has been growing. Three phenomena are responsible for the situation: transformations in the demographic structure, modernisation of societies and changes which families undergo. The decision of some people to stay single is also influenced by the fact that they are neither alone nor isolated. Two categories of people: relatives and friends in particular influence the quality of everyday life of single persons. Thanks to them single men and women satisfy their most important needs, that is those of security and affiliation.

Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
PROBLEMATYKA BADAWCZA ZWIĄZANA Z ŻYCIEM W POJEDYNKĘ

Rozdział 1. Życie w pojedynkę jako nierodzinny styl życia

1.1. Singiel - osoba pojedyncza
1.2. Podstawowe subkategorie wyróżniane wśród singli
1.3. Cechy stylu życia osoby żyjącej w pojedynkę

Rozdział 2. Krótka historia życia w pojedynkę

2.1. Single w społeczeństwach przedprzemysłowych
2.2. Single w społeczeństwach industrialnych
2.3. Single w XX wieku
2.4. Pozostawanie singlem w cyklu życia człowieka

Rozdział 3. Wybrane aspekty związane z życiem w pojedynkę

3.1. Starość w życiu singli
3.2. Młodzi single
3.3. Samotne kobiety
3.4. Materialne podstawy egzystencji, konsumpcja i czas wolny w życiu singli
3.5. Problem osamotnienia i izolacji w życiu singli

Rozdział 4. Uwarunkowania zjawiska życia w pojedynkę

4.1. Społeczne uwarunkowania życia w pojedynkę
4.1.1. Warunki ekonomiczne, instytucjonalne i grupowe
4.1.2. Społeczeństwo poprzemysłowe
4.1.3. Indywidualizm
4.1.4. Prywatność i osamotnienie
4.2. Rodzinne uwarunkowania życia w pojedynkę
4.2.1. Wymiar wspólnotowy i instytucjonalny rodziny
4.2.2. Pomiędzy autonomią a pełnym uczestnictwem w życiu rodziny
4.2.3. Cechy współczesnej rodziny a tendencja do wybierania stylu osoby żyjącej w    pojedynkę
4.3. Demograficzne uwarunkowania zjawiska życia w pojedynkę
4.3.1. Zmiana społeczna wywołana przez drugie przejście demograficzne
4.3.2. Cechy społeczno-demograficzne osób niezamężnych i nieżonatych oraz    prowadzących jednoosobowe gospodarstwo
4.3.3. Jednoosobowe gospodarstwa domowe w wybranych państwach na świecie

CZĘŚĆ DRUGA
ŻYCIE W POJEDYNKĘ - PRZYPADEK POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Rozdział 5. Założenia badawcze i charakterystyka demograficzno-społeczna osób objętych badaniami

5.1. Przyjęte w badaniach założenia metodologiczne, charakterystyka doboru próby i środowiska badań
5.2. Podstawowe cechy demograficzne i społeczne osób objętych badaniami
5.3. Profil społeczno-demograficzny singli żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych

Rozdział 6. Materialne podstawy egzystencji osób żyjących w pojedynkę

6.1. Sytuacja materialna i bytowa osób żyjących w pojedynkę
6.2. Prowadzenie gospodarstwa domowego
6.3. Sytuacja finansowa gospodarstwa domowego w opinii osób żyjących w pojedynkę
6.4. Znaczenie pracy zawodowej w życiu singli

Rozdział 7. Ceniona sfera życia - czas wolny

7.1. Czas wolny w dni robocze i nierobocze
7.2. Sposób spędzania świąt i długiego czasu wolnego

Rozdział 8. Najważniejsze dla singli relacje społeczne

8.1. Rodzice
8.1.1. Akceptacja rodziców dla stylu życia realizowanego przez singli
8.1.2. Pomoc udzielana przez rodziców
8.1.3. Kapitał rodzinny
8.2. Przyjaciele

Rozdział 9. Strategie zapewniające singlom poczucie bezpieczeństwa

9.1. Częstotliwość utrzymywanych kontaktów społecznych
9.2. Więzi emocjonalne
9.3. Kształtowanie się opinii i poglądów
9.4. Udzielanie i uzyskiwanie pomocy

Rozdział 10. Przyczyny i skutki życia w pojedynkę

10.1. Przyczyny realizowania stylu życia singla
10.2. Ocena jakości realizowanego stylu życia
10.3. Single i małżeństwo
10.4. Intymne związki
10.5. Czy życie w pojedynkę to objaw egoizmu?

Zakończenie

Bibliografia

Singles. Going it alone (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Single. Żyjąc w pojedynkę
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Singles. Going it alone
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Socjologia nr 55
ISSN 0554-8225
ISBN 978-83-232188-9-0
Liczba stron 408
Liczba arkuszy wydawniczych 32,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się