Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2018

Open Access Open Access
11,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zmarła Profesor Teresa Rabska, od 2013 r. Redaktor Naczelny naszego czasopisma, a poprzednio długoletni członek Komitetu Redakcyjnego. Niezmiernie trudno żegnać nam Panią Profesor, z którą dane nam było współpracować przez 15 lat.

Kierowanie przez Profesor Teresę Rabską „Ruchem” przypadło na okres istotnych przeobrażeń ustrojowych w naszym kraju. Przeobrażenia te Pani Profesor głęboko przeżywała i dążyła do tego, by znalazły one swój wyraz na łamach naszego czasopisma. Jednym z ostatnich zeszytów redagowanych przez Profesor Teresę Rabską był zeszyt 1 z 2018 roku, zatytułowany „Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej” – stanowi on symboliczne ukoronowanie Jej troski o państwo traktowane jako dobro publiczne.

Przyjmując Arystotelesowską miarę doskonałości etycznej, chcielibyśmy zwrócić uwagę na trzy cnoty charakteru Pani Profesor Teresy Rabskiej. Pierwsze dwie to rzetelność i konsekwencja. Pani Profesor zawsze do swych obowiązków redakcyjnych podchodziła rzetelnie, konsekwencja zaś stanowiła oczywisty rezultat owej rzetelności. Ale cóż znaczyłyby owe „nudne” utylitarne wartości, gdyby nie trzecia cnota: pasja. Profesor Teresa Rabska bardzo angażowała się w pracę w Redakcji „Ruchu”, Jej oddanie zaś dla czytelników i autorów było wręcz przysłowiowe.

Z żalem i smutkiem rozstajemy się z Panią Profesor. Z myślą o Niej Redakcja „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” dążyć będzie do godnego kontynuowania Jej dzieła, zgodnie z przesłaniem Pana Cogito: Bądź wierny Idź.

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem prawniczym w Polsce – założonym w 1921 r., organem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kwartalniku publikowane są prace ze wszystkich dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych, odzwierciedlające bieżący stan i kierunki rozwoju polskiej i światowej nauki o prawie, ekonomii i społeczeństwie oraz prace poruszające aktualne problemy praktyki w tych dziedzinach. Pismo skierowane jest do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów.

„Journal of Law, Economics and Sociology” has been issued quarterly since 1921. It features articles on legal sciences, economics and sociology, as well as book reviews.

Spis treści, contents
(Rozmiar: 123.9 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2018
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski, angielski
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0035-9629, ISSN (Online) 2543-9170
Liczba stron 264
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się