Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Roczniki Socjologii Rodziny, tom XVII. Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej

36,00 zł

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

Wprowadzenie

ARTYKUŁY


Krystyna Slany (UJ Kraków) Socjo-demograficzne aspekty "syndromu opóźniania" i jego konsekwencje dla polityki społecznej

Aldona Żurek (UAM Poznań) Orientacja na małżeństwo młodych singli

Iwona Przybył (UAM Poznań) Obraz matki i ojca a identyfikacja adolescentów z rodzicami

Hanna Uberska (UAM Poznań) Orientacja przyszłościowa młodzieży a jej środowisko rodzinne Zofia Gawlina (UJ Kraków) Małżeństwo i rozwód w opinii młodzieży

Lucyna Bakiera (UAM Poznań) Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej: ciągłość i zmiana

Mikołaj Gębka (UAM Poznań) Trzy pytania o kryzys ojcostwa

Monika Frąckowiak (UAM Poznań) Postawy kobiet wobec wartości - zarys problematyki w świetle koncepcji teoretycznych oraz badań empirycznych

Piotr SzukaIski (Uniwersytet Łódzki) Redukcja umieralności a wielopokoleniowość polskich rodzin

Katarzyna Palus (UAM Poznań) Rola rodziny w kształtowaniu ról i stereotypów płciowych

Karolina Minkiewicz (UAM Poznań) Metroseksualność jako współczesny model męskości

Barbara Harwas-Napierała (UAM Poznań) Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice-dzieci

Katarzyna Palus (UAM Poznań) Etiopatogeneza i terapia zaburzeń odżywiania się w perspektywie rodzinnej

Żaneta Stelter (UAM Poznań) Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo

Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS Lublin) Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w systemie SOS Wioski Dziecięce

RECENZJE

Sabina Królikowska, recenzja pracy: W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim

Monika Frąckowiak, recenzja pracy: A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrawska, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Roczniki Socjologii Rodziny, tom XVII. Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0867-2059
Liczba stron 306
Liczba arkuszy wydawniczych 24,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się