Język
Nawigacja mobilna Strona główna

„Reszki orła-Hektora”. Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3535-4
  • Kategoria: Filologia Romańska
  • Data wydania: 2019
25,00 zł

Twórczość Wisławy Szymborskiej ma wymiar uniwersalny, ale – jak każda wielka poezja – jest zrośnięta z językiem, w którym powstała. Frazeologizmy odgrywają w idiolekcie noblistki rolę szczególną: ich twórcze przekształcanie stanowi polemikę z oczywistymi na pozór sądami. Szymborska wykorzystuje dywersyjny potencjał języka, prowadzi wyrafinowaną grę z konceptualizacjami – a zadaniem tłumaczy jest tę grę odtworzyć. Przy analizie śladów frazeologicznych w przekładach poezji Szymborskiej ze szczególną wyrazistością ujawniają się konceptualne różnice tworzywa językowego. Drobne na pozór niuanse okazują się mieć kluczowe znaczenie dla możliwych odczytań wiersza.

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Frazeologizmy w poezji

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Rola sensotwórcza frazeologizmów w poezji
1.3. Opis frazeologizmów tekstu poetyckiego
1.3.1. Ujęcie formalne
1.3.2. Ujęcie formalno-semantyczne
1.3.3. Ujęcie semantyczne
1.4. Pojęcie śladu frazeologicznego

Rozdział 2
Frazeologizmy w wierszach Wisławy Szymborskiej

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Aporetyczność
2.3. Apokryficzność
2.4. Ahierarchiczność
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Frazeologizm a przekład

3.1. Ekwiwalencja frazeologizmów
3.2. Poetyka i translatologia nurtu kognitywistycznego: instrumentarium
3.2.1. Poetyka kognitywna
3.2.2. Translatologia kognitywistyczna
3.3. Frazeologizmy w przekładzie
3.4. Pojęcie śladu frazeologicznego w analizie przekładu
3.4.1. Ślad frazeologiczny jako amalgamat
3.4.2. Ślad frazeologiczny w tekście docelowym: dwa ujęcia

Rozdział 4
Ślad frazeologiczny w przekładzie: analizy

4.1. Badane teksty
4.2. Ślad frazeologiczny w tekście oryginalnym a paralelny fragment tekstu docelowego: schemat poszukiwań
4.3. Ślad frazeologiczny w T2
4.3.1. Pełna ekwiwalencja frazeologizmów wirtualnych
4.3.2. Odmienne znaczenie figuratywne frazeologizmów wirtualnych
4.3.3. Odmienna wartość obrazowa frazeologizmów wirtualnych
4.3.4. Odmienne znaczenie figuratywne i odmienna wartość obrazowa frazeologizmów wirtualnych
4.4. Brak śladu frazeologicznego w T2
4.4.1. Pojedyncze słowo
4.4.2. Kolokacja
4.4.3. Niezleksykalizowana przenośnia (kalka)
4.4.4. Swobodne połączenie wyrazów
4.5. Podsumowanie
4.6. Wnioski

Zakończenie

Aneks. Badane wiersze wraz z tłumaczeniami

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

Summary. “Reverse faces of Hector the eagle”. The phraseological trace in the Spanish translations of Wisława Szymborska’s poetry

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:„Reszki orła-Hektora”. Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) “Reverse faces of Hector the eagle”. The phraseological trace in the Spanish translations of Wisława Szymborska’s poetry
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Romańska nr 74
ISSN 0554-8187
ISBN 978-83-232-3535-4
Liczba stron 240
Liczba arkuszy wydawniczych 12,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się