Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations (PDF)

15,00 zł

Monografia wpisuje się w dyskusję nad stanem obecnym oraz przyszłości rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw, koncentrując się na nowych regulacjach prawnych dotyczących zwłaszcza systemu raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa i jego oceny. W kontekście obecnych doświadczeń funkcjonowania systemu, należałoby wyznaczyć w tej problematyce nowe kierunki rozważań teoretycznych. Na system wpływa obecnie szczególnie postępująca ewolucja paradygmatu dotyczącego roli przedsiębiorstwa w systemie społeczno-gospodarczym (coraz częściej firma postrzegana jest nie tylko jako podmiot, którego celem jest osiąganie zysków, ale także jako organizacja, która ma przynieść korzyści społeczeństwu, społeczności lokalnej, klientom itp.), a także wykorzystanie technologii informacyjnej w ewidencji księgowej dające niemal nieograniczone możliwości przetwarzania ogromnej liczby danych w krótkim czasie. Odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami były nowe regulacje w skali międzynarodowej, regionalnej (UE) i krajowej. Wdrożenie tych regulacji do praktyki miało miejsce niedawno, co wciąż powoduje konieczność wyjaśnienia ich istoty i komentarza. Stało się również inspiracją do powstania publikacji.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Prawo nr 8
ISBN 978-83-232-3679-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236795
Liczba stron 262
Zapisz się