Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations

20,00 zł

The monograph is part of the discussion about the current state and the future of accounting and corporate reporting. There is an opinion that new directions of theoretical considerations regarding this issue should be set, especially in the context of the current experience of the functioning of the enterprise achievement reporting system. The most important facts that affect the modern face of this system include: the progressing evolution of the paradigm regarding the role of the company in the socio-economic system (more and more often the company is perceived not only as an entity whose goal is to make profits, but also as an organization that is supposed to bring benefits to society, local community, customers and the like), as well as the use of information technology in accounting records, giving almost unlimited possibilities to process huge amounts of data in a short time.

The response to these new challenges faced by enterprises was new legal regulations on an international, regional (EU) and national scale. They have been implemented in practice only recently, so they are still a new topic, making it necessary to clarify their essence and to provide further comments. This situation has become an inspiration for the preparation of this monograph, the content of which is focused on new legal regulations concerning primarily the system of reporting the company's achievements and its assessment.

Monografia wpisuje się w dyskusję nad stanem obecnym oraz przyszłości rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw, koncentrując się na nowych regulacjach prawnych dotyczących zwłaszcza systemu raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa i jego oceny. W kontekście obecnych doświadczeń funkcjonowania systemu, należałoby wyznaczyć w tej problematyce nowe kierunki rozważań teoretycznych. Na system wpływa obecnie szczególnie postępująca ewolucja paradygmatu dotyczącego roli przedsiębiorstwa w systemie społeczno-gospodarczym (coraz częściej firma postrzegana jest nie tylko jako podmiot, którego celem jest osiąganie zysków, ale także jako organizacja, która ma przynieść korzyści społeczeństwu, społeczności lokalnej, klientom itp.), a także wykorzystanie technologii informacyjnej w ewidencji księgowej dające niemal nieograniczone możliwości przetwarzania ogromnej liczby danych w krótkim czasie.

Odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami były nowe regulacje w skali międzynarodowej, regionalnej (UE) i krajowej. Wdrożenie tych regulacji do praktyki miało miejsce niedawno, co wciąż powoduje konieczność wyjaśnienia ich istoty i komentarza. Stało się również inspiracją do powstania publikacji.

Contents
(Rozmiar: 118.5 KB)
Introduction
(Rozmiar: 85.9 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Adam Mickiewicz University Law Books nr 8
ISBN 978-83-232-3539-2
Liczba stron 262
Liczba arkuszy wydawniczych 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się