Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce (PDF)

28,00 zł

W monografii omówiono wyniki badań naukowych w odniesieniu do stresu, strategii radzenia sobie i jakości życia podczas pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Redaktorzy i autorzy poszczególnych rozdziałów przyjmują perspektywę psychologiczną w analizie doświadczeń Polaków. Czytelnik może zapoznać się z wynikami badań, które pozwolą odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jak Polacy radzili sobie ze stresem? Czy w pierwszej fali pandemii zamartwiali się w sposób szczególny? Jak radzili sobie podczas obowiązkowej kwarantanny? Jakim doświadczeniem okazało się noszenie masek ochronnych? Jakie zmiany wynikały z pracy zdalnej? Jak na pandemię zareagowały kobiety ciężarne? Czy doświadczenie pandemii może prowadzić do pourazowego zaburzenia stresowego? Książka obejmuje 21 rozdziałów skomponowanych w trzy części: 1. Stres pandemiczny i radzenie sobie; 2. Doświadczanie pandemii a jakość życia; 3. Zmiany wynikające z ogłoszenia pandemii.

Wstęp (Władysław J. Paluchowski, Lucyna Bakiera)


Kalendarium pandemii (listopad 2019 – grudzień 2020) (Władysław J. Paluchowski)

Część 1. Stres pandemiczny i radzenie sobie

Pierwsze dni pandemii COVID-19 – jak sobie radziliśmy ze stresem (Władysław J. Paluchowski, Elżbieta Hornowska, Teresa Jadczak-Szumiło, Emil Szumiło)
Czy doświadczenie pandemii może prowadzić do pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD)? Wyniki badania COVID-STRES
(Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki, Maksymilian  Bielecki, Błażej Mroziński, Ewa Pragłowska)
Podstawowe potrzeby psychologiczne, stres i radzenie sobie – analiza porównawcza doświadczeń okresu przedepidemicznego i epidemicznego
(Ryszard Poprawa, Bianka Lewandowska, Marta Rokosz, Katarzyna Tabiś, Maciej Barański)
Zamartwianie się w pandemii – badanie z wykorzystaniem Inwentarza Myśli Lękowych A. Wellsa (Aleksandra Jasielska)
Lęk w koronie. Strategie radzenia sobie jako predyktory nasilenia lęku przed SARS-CoV-2 (Sebastian Skalski, Patrycja Uram, Paweł Dobrakowski, Anna Kwiatkowska)
Czynniki stresowe i sposoby radzenia sobie w sytuacji obowiązkowej kwarantanny w czasie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce
(Marta Mrozowicz-Wrońska, Katarzyna Ślosarczyk, Marta Koczurek)
Radzenie sobie ze stresem przez nastolatków w czasie domowej kwarantanny spowodowanej pandemią COVID-19. Badanie jakościowe
(Olga Gladysh, Anna Bokszczanin, Aleksandra Rogowska)
Wpływ izolacji na objawy depresji u młodzieży w Polsce (Agnieszka Siedler, Edyta Idczak-Paceś)

2. Doświadczanie pandemii a jakość życia

Zmiany w identyfikacjach społecznych, myśleniu spiskowym, obawach, dobrostanie i zachowaniach Polaków podczas pierwszej fali pandemii COVID-19
(Katarzyna Hamer, Maria Baran, Marta Marchlewska, Krzysztof Kaniasty)
Poczucie sensu w życiu osób dorosłych podczas pandemii COVID-19 (Lucyna Bakiera, Izabela Stankowska-Mazur, Kamil Janowicz)
Dobrostan subiektywny młodzieży w okresie izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19 (Iwona Sikorska, Natalia Lipp, Paulina Wróbel, Mirella Wyra)
Kreatywność i radzenie sobie ze stresem a dobrostan w czasie pandemii COVID-19 (Maja Stańko-Kaczmarek, Luiza Głazowska, Anna Jurak, Zuzanna Kosecka)
Doświadczanie pandemii COVID-19 przez pacjentów z zaburzeniami lękowymi (Izabela Stankowska-Mazur, Anita Machaj)
O problemach w relacji matka – dziecko w czasie pandemii COVID-19. Perspektywa konsultacji psychologicznych on-line (Joanna Radoszewska, Ida Opalińska)

3. Zmiany wynikające z ogłoszenia pandemii

Chronić się przed wirusem czy ukryć przed światem? Noszenie masek ochronnych jako doświadczenie psychiczne w dobie pandemii COVID-19
(Dorota Kornas-Biela, Klaudia Martynowska, Aleksandra Biela-Wołońciej)
Przedwiośnie 2020: zmiana w niektórych czynnikach osobowości. Efekt noblistki i oczekiwanie na pandemię? (Zbigniew Łoś)
Praca zdalna w początkowym okresie pandemii – świadomość zmian a relacje organizacyjne (Janusz Rymaniak, Katarzyna Lis)
Funkcjonowanie studentów w okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych na początku pandemii (Kamil Janowicz, Paweł Ciesielski)
Ocena zmian stylu życia kobiet ciężarnych w czasie pandemii koronawirusa (Kinga Kalita-Kurzyńska, Barbara Baranowska)
Nieformalny wolontariat w czasie pandemii: chwilowa mobilizacja wsparcia społecznego? Opinie dwóch grup wolontariuszy (Iwona Nowakowska)
Memy, Internet, pandemia – doomerzy i niedoomerzy z Polski i spoza niej a dostosowanie się do sytuacji pandemii (Piotr Klimczyk)

The monograph discusses the results of scientific research on stress, coping strategies and quality of life during the first months of the COVID-19 pandemic. The editors and authors of the chapters take a psychological perspective in analyzing the experiences of Poles. The reader has an opportunity to discover the study results that will provide answers to the following among other questions: How did Poles cope with stress? Did they have any particular concerns during the first wave of the pandemic? How did they handle the compulsory quarantine? How was the experience of wearing protective masks? What changes resulted from remote working? How did pregnant women react to the pandemic? Could the experience of the pandemic lead to post-traumatic stress disorder? The book consists of 21 chapters organised in three parts: 1. Pandemic stress and doping; 2. Experiencing a pandemic and the quality of life; 3. Changes resulting from the declaration of a pandemic.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) A Psychosocial Picture of the First Wave of the COVID-19 Pandemic in Poland
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia nr 19
ISSN 1898-0473
ISBN 978-83-232-3995-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239956
Liczba stron 304

Produkty powiązane

Zapisz się